Boj s nedostatkem vody v Kazachstánu a další novinky ze zemědělství

Vzhledem k populačnímu a hospodářskému růstu může nedostatek vody v Kazachstánu do roku 2040 dosáhnout deficitu 12 až 15 miliard metrů krychlových vody.

Tato otázka (zejména v souvislosti se změnou klimatu) vyžaduje proto ze strany státu zvláštní pozornost. Prezident Kazachstánu Kasym-Žomart Tokajev požádal o vytvoření Ministerstva vodních zdrojů a zavlažování.

Ilustrační fotografie

Proces zavádění technologií šetřících vodu je v Kazachstánu extrémně pomalý, neexistuje kultura zodpovědné spotřeby vody. Ztráty v zemědělství v některých regionech dosahují 40 % a reálné opotřebení vodních zařízení přesahuje 60 %. Je nutné vybudovat 20 nových a rekonstruovat nejméně 15 stávajících nádrží, modernizovat a digitalizovat nejméně 3500 kilometrů kanálů. Cílem je dosáhnout další dva miliony metrů krychlových vody do roku 2027. V rámci ministerstva bude obnovena Národní hydrogeologická služba.

ExportMag.cz: Odkaz Bati žije, exportéři zavádějí jeho systém vedení firmy

Úprava metodiky hodnocení mléčného skotu

Dne 22. srpna 2023 provedla rada Euroasijské hospodářské komise změny v metodice hodnocení plemenné hodnoty mléčného skotu. Na základě jejího rozhodnutí byl doplněn seznam selekčních znaků mléčného skotu, proces měření a podrobný postup při posuzování jeho plemenné hodnoty.

Bylo zohledněno doporučení Mezinárodního výboru pro registraci zvířat (ICAR). Do metodiky byly přidány vybrané znaky exteriéru mléčného skotu (18 znaků), reprodukční schopnosti (6 znaků) a zdraví vemene (obsah somatických buněk).

Přechodné období nezbytné pro zavedení nových metod do procesů šlechtitelských produktů bylo v březnu 2023 prodlouženo do konce roku 2024. Poté budou výsledky hodnocení plemenné hodnoty stanovené v souladu s novými metodami zapsány do registrů evidence plemenných zvířat (databáze) států EAEU a chovných certifikátů (pasů a osvědčení) zvířat. Rozhodnutí rady bude mít podle odborníků pozitivní dopad na rozvoj a efektivitu chovu hospodářských zvířat v zemích Euroasijské hospodářské unie.

Autor: Artyom Lukashov, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Almatě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí

Doporučujeme