Bolívie plná překvapení

Bolivijci dobře znají Českou republiku a vědí toho dost o jejím moderním průmyslu. Ale hlavně mají zájem o kvalitní výrobky a servis oproti levným kopiím z jiných částí světa.Ve stínu obřích okolních států by se Bolívie mohla leckomu zdát z hlediska obchodních příležitostí méně nápadná a nepříliš zajímavá. Opak je ale pravdou. Bohatá země s devíti miliony obyvatel a rozmanitostí nejen přírodní, ale i kulturní zažívá v posledním období významný ekonomický růst mezi třemi až pěti procenty HDP ročně. A to hlavně díky těžbě nerostných surovin a také díky výkonům potravinářského a chemického průmyslu.

Již po příletu do Santa Cruz, průmyslového centra země, zjistíte, že zde jsou obrovské příležitosti pro obchod. Nejste sice zahlceni reklamou a přetlakem výrobků, ohromujících nabídek či služeb, čekáte v řadě před letištěm na taxi, které vás odveze do hotelu. Do centra se ovšem svezete po moderní tříproudové dálnici s mimoúrovňovými křižovatkami a novou silniční infrastrukturou, za kterou by se nemuselo stydět žádné evropské velkoměsto.

Z obchodního jednání s bolivijskými partnery na téma technologií šetrných k životnímu prostředí a vodohospodářství má člověk velmi dobrý pocit. Nejenže dobře znají Českou republiku a vědí toho dost o jejím moderním průmyslu, ale hlavně mají zájem o kvalitní výrobky a servis oproti levným kopiím z jiných částí světa. Na naši otázku stran financování s úsměvem odpovídají, že to je ten nejmenší problém. Mají totiž možnost zapojit vlastní prostředky nebo finance z mezinárodních fondů. Druhým příjemným překvapením je, že v průběhu několikahodinového jednání vás doporučí dalším institucím a společnostem a zorganizují vám ještě tři další jednání na tentýž den.

V Santa Cruz žije početná komunita českých krajanů, kteří jsou vstřícní a ochotní, mluví velmi dobře česky a jsou skvěle organizovaní; často se scházejí a pořádají kulturní a společenské akce.

Za všechny jako příklad můžeme zmínit pana Stanislava Poláška (otce českého honorárního konzula), který prožil v Bolívii většinu života a kterého najdete jako mladíka ve Zlíně na fotkách se Zikmundem a Hanzelkou. I přes svůj úctyhodný věk neztrácí šarm a obchodního ducha.

Bolívie je tedy jednou ze zemí Latinské Ameriky, ve kterých je velký obchodní potenciál a kde máme historicky velmi dobrou pověst. A na tu mohou čeští exportéři do budoucna úspěšně navázat.

Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Emil Ulrych, vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade v Peru

• Teritorium: Amerika | Bolívie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme