BOOTIQ s ČVUT připravily portál pro vzdělávací kurzy. Jadernou chemii díky tomu může studovat celá Evropa i svět

Technologická společnost BOOTIQ spustila nový projekt s Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze – společně vyvinuly portál s vlastnostmi e-shopu, který nabízí kurzy vyučované online. Studenti z celé Evropy tak budou moci vybírat ze seznamu kurzů a případně se na ně rovnou přihlásit. České vysoké učení technické je jedním z garantů celoevropského projektu MEET-CINCH (A Modular European Education and Training Concept In Nuclear and Radio Chemistry), který se zaměřuje na spolupráci a vzdělávání v oblasti jaderné chemie a je financován z evropského programu Horizont 2020.

Tým BOOTIQ
Tým BOOTIQ

„Vývoj platformy, která propojuje univerzity, studenty a odborníky mimo akademickou sféru, bývá běh na dlouhou trať. Prototyp na bázi e-shopu s nabídkou dostupných kurzů ale již vytvořil interní tým ČVUT, takže jsme měli na čem stavět. Díky zpětné vazbě od potenciálních uživatelů jsme si mohli společně definovat hlavní cíle; vytvořit přehlednou nabídku dostupných kurzů, snadno je filtrovat a získat základní informace a kontakty na jejich zprostředkovatele. Z pohledu klienta byl zásadní přehledný systém pro jejich správu. Využili jsme proto vlastní e-commerce platformu, kterou lze snadno a rychle napojit na stávající řešení. To ve výsledku šetří čas i peníze oproti samostatnému vývoji – tím spíš, pokud se do budoucna počítá s masivním rozvojem e-shopu,“ říká Marcel Červený, CEO technologické skupiny BOOTIQ.

„Konsorcium MEET-CINCH se na začátku loňského roku rozhodlo spojit své síly při vývoji systému pro nabídku kurzů akademického i celoživotního vzdělávání s technologickou společností BOOTIQ. V rámci projektu totiž vznikla potřeba vybudovat jednotný portál, na kterém by bylo možné jednak kurzy propagovat, ale zároveň koordinovat jejich poskytování. Protože v úzkém oboru jaderná chemie bývají počty studentů u jednotlivých poskytovatelů obvykle nízké, může se spojením sil a pořádáním společných mezinárodních kurzů výrazně zvýšit efektivita velmi nákladného vzdělávání, zejména praktické laboratorní výuky. Naším cílem je vytvořit platformu s celoevropským dosahem, která propaguje a podporuje e-learning. Propojuje nejen studenty a akademické pracovníky, ale přináší rovněž kurzy třetích stran. Jsme proto rádi, že tým BOOTIQ pomohl s vývojem e-shopu do finální podoby,“ říká Mojmír Němec z Katedry jaderné chemie ČVUT v Praze (KJCH), zodpovědný řešitel české části projektu.

Konsorcium MEET-CINCH zahrnuje 12 partnerů z 9 zemí EU, a to jak univerzit, tak výzkumných zařízení a průmyslových firem. Prostřednictvím NRC Network (Nuclear and Radiochemistry Network) propojuje prakticky všechny poskytovatele výuky, akademické pracovníky a ostatní experty v oboru jaderné chemie v Evropě. Umožňuje jim zkvalitňovat výuku a celoživotní vzdělávání odborníků v tomto oboru, bez nichž se neobejde například jaderná energetika, nukleární medicína, radioterapie, jaderná bezpečnost a řada dalších oblastí, včetně základního výzkumu.

Kurzy kombinují online výuku a praktickou práci v laboratořích partnerů

Katedra jaderné chemie spolupracuje s BOOTIQ na e-shopu CINCH VET (Vocational Education and Training) od loňského roku, ostrá verze portálu byla nasazena 1. července 2020. V první fázi jsou na e-shop implementovány všechny společné kurzy vyvinuté v průběhu celé série projektů „CINCH“. Ke konci srpna 2020, kdy končí projekt MEET-CINCH, bude e-shop obsahovat přibližně dvě desítky komplexních kurzů. A to převážně v podobě takzvaných „blended learning“ kurzů kombinujících e-learningovou přípravnou fázi s následnou výukou v laboratořích některého z partnerů projektu.

Tvůrci e-shopu již nyní počítají s jeho dalším rozvojem a vytvořením největší e-learningové platformy ve svém oboru, která bude zahrnovat kromě univerzit a vědeckých pracovišť i odbornou veřejnost. V další fázi by totiž tento portál měl sloužit nejen jako e-shop, ale nabízet zaregistrovaným zájemcům rovněž historii jimi absolvovaných kurzů a školení (History of User Training – HUT), využitelnou například jako alternativu či doplnění k „training passport“ – dokladu o průběžném zvyšování kvalifikace.

Řešení BOOTIQ umožní rychlý a efektivní rozvoj platformy

Portál CINCH VET je vystavěný na bázi e-shopu využívajícího modulární architekturu. „Výhodou naší e-commerce platformy je snadná rozšiřitelnost a maximální univerzálnost. Umožňuje totiž samostatné nasazení jednotlivých modulů, stejně jako kompletního řešení. Dá se tedy říct, že každý modul funguje jako samostatná aplikace. Mezi sebou pak komunikují skrze rozhraní Rest API, rovněž je lze propojit s mobilní aplikací, vizuálem pro zákazníky nebo s aplikacemi třetích stran. Stejně tak je možné provozovat více e-shopů najednou a spravovat je po přihlášení do jediného systému – takzvaný multistore. Jednotlivé části mohou rovněž fungovat na více serverech. Díky tomu je zabezpečena vysoká stabilita a dostupnost,“ vysvětluje Marcel Červený.

Redakčně upravená tisková zpráva

Více o BOOTIQ

BOOTIQ je vývojářská společnost, která vytváří komplexní IT projekty pro známé korporace i začínající startupy. Početná skupina profesionálních vývojářů, analytiků, testerů, architektů a adminů společně pracuje na projektech, při kterých vzniká chytrý software či webové aplikace, a poradí si i se specifickým zadáním, jako je výstavba velkých databází nebo zpracování a vizualizace velkých dat. Sehranou partu více než 300 technologických odborníků, kteří i přes svoji velikost nadále věří v myšlenku „smart software garage“, najdete v Plzni, Praze, Jihlavě, Olomouci, Brně, ve Zlíně či v Bratislavě a Popradě. Služeb BOOTIQ využívají firmy T-Mobile, DPD, GTS Alive – ISIC, Škoda Auto, Unipetrol, Zoot a více než stovka dalších klientů.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme