Bosna a Hercegovina hledá řešení pro uspokojení zvýšené poptávky po dřevu

Jak uvedl portál „e-Kapija“, Bosna a Hercegovina se potýká s nedostatkem surovin pro svůj dřevozpracovatelský průmysl.

Jen v Republice Srbské, která spolu s Federací Bosny a Hercegoviny tvoří státní útvar Bosna a Hercegovina, je spotřeba dřevozpracujícího průmyslu skoro 5 mil. m3 dřeva ročně. Přitom největší producent dřeva v této entitě, státní firma Lesy Republiky Srbské, ročně na trh dodá v průměru pouze 2 mil. m3 dřeva.

Ilustrační fotografie

Tato situace je důsledkem mohutných investic do dřevozpracovatelského průmyslu v Bosně a Hercegovině v posledních letech, a naopak nedostatečného investování do samotné těžby a údržby lesů. K současnému stavu v poslední době přispěl také obecný trend úbytku pracovní síly, který je obzvláště patrný při fyzicky náročné práci v lese.

Ministerstvo zemědělství Republiky Srbské proto zahrnulo nově do systému státních dotací také lesní a těžební mechanizaci. Za tímto účelem se vláda Republiky Srbské dohodla na dlouhodobém úvěru se Světovou bankou.

Společnosti hospodařící v tamních lesích tak nyní mohou čerpat dotace na nákup nové lesní mechanizace. Konečně by tak mohlo dojít na realizaci dodávek strojů od českých firem, například lesních lanovek nebo odvětvovačů, o kterých probíhala jednání s partnery z Bosny a Hercegoviny počátkem tohoto roku.

Autor: Vladimír Váňa, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bělehradě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Bosna a Hercegovina | Evropa | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme