Bosna a Hercegovina láká investory na blízkost EU a nízké daně

Zahraniční investoři mohou v Bosně a Hercegovině využít služeb státní Agentury pro podporu zahraničních investic (Foreign Investment Promotion Agency; FIPA) i řady úlev a pobídek.

Největší předností pro investory však je poloha na hranicích Evropské unie, dohoda o volném obchodu s EU a nízká míra zdanění.

Ilustrační fotografie

Sazba daně z příjmů právnických osob je v Bosně a Hercegovině 10 %, což je nízké zdanění i v regionálním srovnání. Kromě toho mohou zahraniční firmy, které budou v Bosně a Hercegovině investovat, požádat i o různé pobídky. Ústavní uspořádání Bosny a Hercegoviny je decentralizované, proto se i tyto pobídky v různých částech země liší.

Většinu pobídek nabízí vlády dvou takzvaných entit, ze kterých se Bosna a Hercegovina skládá – Federace Bosny a Hercegoviny a Republiky srbské. V obou entitách je možné získat daňové úlevy na investice do výrobních zařízení a v některých případech i do dalšího majetku.

V entitě Republika srbská si investor může od daňového základu odečíst až celou hodnotu investice. Ve Federaci Bosny a Hercegoviny si může od výsledné daně odečíst až 50 % hodnoty investice, a to v závislosti na výši investice (podrobnosti jsou uvedeny na webu FIPA).

Odkaz Bati žije, exportéři zavádějí jeho systém vedení firmy

V entitě Federace Bosny a Hercegoviny je také možné získat daňové úlevy za zaměstnání nových pracovníků. V entitě Republika srbská je možné získat dotaci na sociální odvody při zvyšování platu pro stávající zaměstnance. Vláda Republiky srbské také každý rok vypisuje dotační řízení pro dotace na investice to technologií a inovací – v roce 2021 bylo možné získat dotaci ve výši až 30 % investice v maximální hodnotě až 100 000 BAM (podrobnosti shrnuje specializovaný portál entitní vlády).

Rovné podmínky pro zahraniční investory a domácí firmy jsou garantovány Zákonem o politice zahraničních investic Bosny a Hercegoviny, bilaterální Dohodou o podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou a zejména Stabilizační a asociační dohodou, kterou Bosna a Hercegovina uzavřela s EU. Díky Stabilizační a Asociační dohodě není většina komodit ve vzájemném obchodu zatížena cly. Bosna a Hercegovina je také součástí regionální úmluvy EUROMED, díky které je zapojena do systému preferenčního původu EU.

Balkánské státy

Rizikem jsou rozdílné předpisy

Zahraniční investoři musí zvážit také rizika spojená s investicemi v Bosně a Hercegovině. Místní trh je určitě komplikovaný. To zčásti souvisí s decentralizovaným uspořádáním země. V různých částech země platí různé předpisy, co se týče regulace podnikání v jednotlivých sektorech, platby daní či například pracovního práva.

Kromě složitého právního prostředí považují zahraniční investoři za problémy místního trhu také nízkou efektivitu státní správy, problémy v oblasti vymahatelnosti práva, korupci či zastaralost pracovněprávní legislativy. Nestabilní politická situace brání přijímání potřebných reforem a pokroku v přípravě na členství v EU.

Navzdory těmto výzvám v zemi úspěšně působí řada zahraničních investorů. Podle Rady zahraničních investorů Bosny a Hercegoviny plánuje 65 % jejích členů v Bosně a Hercegovině znovu investovat během následujících tří let.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sarajevu (Bosna a Hercegovina). Autor: Ondřej Picka, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Bosna a Hercegovina | Evropa | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Investice | Investiční celky

Doporučujeme