Botswana navýší svojí energetickou generační kapacitu o 600 MW do roku 2026

Botswana plánuje navýšení energetické generační kapacity svých elektráren až o 600 MW do roku 2026. Plán na využití potenciálu v oblasti tzv. zelené energie představil ministr přírodních zdrojů, zelených technologií a energetické bezpečnosti Lefoko Moagi. Více než 100 MW pokryjí solární zdroje, zbývající energie bude pocházet ze zemního plynu a z uhelných zdrojů. Výběrová řízení na dodavatele vyhlásí ministerstvo v příštím roce, což může znamenat příležitosti pro české firmy z oblasti solární a uhelné energetiky.

Aktuální energetická potřeba Botswany odpovídá instalované kapacitě o výkonu 600 MW, téměř kompletně ji pokrývají dvě uhelné elektrárny Morupule A a B. Na rekonstrukci Morupule A v roce 2017 se podílela dodávkou sady turbín plzeňská Doosan Škoda Power. Opakované výpadky mladší ze dvou elektráren (Morupule B) nutí botswanskou vládu k řešení situace, neboť kompenzace výkonu Morupule B provizorními dieslovými agregáty se prodražují a dodávky elektřiny ze zahraničí v posledních letech narušuje neutěšený stav jihoafrického státního energetického koncernu ESKOM.

V srpnu 2020 zveřejnilo ministerstvo vládou schválený tzv. integrovaný plán zdrojů na období příštích dvaceti let, jež počítá s realizací řady nových projektů. Jedno z výběrových řízení na solární elektrárnu o výkonu 200 MW bude vyhlášeno na jaře 2021, přičemž k dokončení stavby by mělo dojít již v r. 2026.

Jiný připravovaný projekt 100 MW elektrárny využívající technologii získávání zemního plynu z uhlí CBM (tzv. Coal-Bed Methan Extraction) by měl zahájit provoz v roce 2025. Výběrové řízení na tuto zakázku již proběhlo. Výběrové řízení na další solární fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 100 MW se uskuteční v roce 2022 a tendr na uhelnou elektrárnu o výkonu 300 MW proběhne do roku 2026. Nevyužité zatím zůstávají větrné zdroje, kde podle expertů také existuje značný potenciál.

Státní energetická společnost Botswana Power Corporation (BPC) je jediným výrobcem a oficiálním dodavatelem elektřiny v Botswaně, ale vláda hodlá v rámci nových projektů v oblasti uhlí, plynu a solárů energetický sektor diverzifikovat. Podle ministra Moagiho budou mít k zakázkám otevřený přístup zahraniční investoři. Optimální využití obnovitelných zdrojů podle něj napomůže mj. pozitivnímu vnímání Botswany jako atraktivní země pro investory, tvorbě pracovních míst a diverzifikaci exportu. 

Plány botswanské vlády mohou znamenat příležitosti pro české dodavatele zejména z oblasti solární a uhelné energetiky. Zájemci o bližší informace se mohou obracet na obchodní úsek velvyslanectví v Pretorii prostřednictvím emailu commerce_pretoria@mzv.cz.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Pretorii (Jihoafrická republika). Autor: Mgr. Viktor Dolista, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Afrika | Botswana | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme