Brána do Persie: HK podpoří české zájemce o obchod s Íránem

Hospodářská komora České republiky startuje nový program na podporu českých firem, jež mají zájem o vstup na íránský trh, s názvem Brána do Persie. Ta se otevře 1. března 2016. Součástí bude řada podnikatelských fór i kulatých stolů či speciální informační web. Na duben je plánována podnikatelská mise do Íránu.

Na semináři s názvem „Obchod s Íránem po uvolnění sankcí“, který proběhl ve středu 3. února, informoval o novém programu předseda Zahraniční sekce Hospodářské komory ČR (HK ČR) Ilja Mazánek. O otevírání bran do Íránu hovoří už několik měsíců i zástupci státní správy, a to především v souvislosti se zrušením sankcí vůči lidnaté asijské zemi.

Íránský trh s 80 miliony spotřebitelů a podnikatelů představuje pro české firmy obrovskou příležitost. Navíc technologická vyspělost a technická dovednost českých firem má v Íránu dlouhodobě výborný zvuk. HK ČR situaci v Íránu od počátku náznaků o uvolňování sankcí sleduje a připravuje pro české firmy vhodné podmínky k navázání obchodních vazeb,“ vysvětluje Mazánek.

Podobnou aktivitu vyvíjejí i další organizace zastupující podnikatele a také zástupci státu. Státní agentura na podporu exportu CzechTrade například otevřela letos v lednu v zemi svou pobočku.

Co program podnikatelům nabízí?

V dubnu letošního roku naváže komora na své aktivity další podnikatelskou misí do této země. Čeští zástupci firem doprovodí náměstka ministra zahraničí Martina Tlapu. „Díky smlouvě s Íránskou obchodní, průmyslovou a důlní komorou navíc HK ČR zajistí vhodné íránské podnikatelské protějšky pro jednání s účastníky podnikatelské mise,“ připomíná komora.

Součástí programu Brána do Persie bude i organizace podnikatelských fór, a to především u příležitosti návštěv íránských politiků v ČR, která jsou zpravidla doprovázena bilaterálními jednáními mezi českými a íránskými firmami. Kulaté stoly a semináře o Íránu by měli zájemcům nabídnout aktuální, relevantní a praktické informace týkající se rušení sankcí a rozvoje vzájemného obchodu.

Firmy dostanou také příležitost účastnit se veletrhů a výstav v Íránu. Hospodářská komora nabízí kontaktní servis a vydává dokumenty nezbytné pro realizaci exportu, zejména tzv. Osvědčení o původu zboží. Při účasti na veletrzích a výstavách v Íránu mohou české firmy využít tzv. ATA karnet, který je nezbytným dokumentem pro bezcelní přepravu vzorků a ukázek výrobků.

V následujícím měsíci bude rovněž spuštěn internetový portál s privátním přístupem pro zájemce o program Brána do Persie, kde firmy obdrží kompletní servis týkající se obchodování s Íránem.

Více o plánovaném rozvoji obchodních vztahů s Íránem si přečtěte v článku Nová šance pro export: Írán už nemá být neprobádaným územím na Businessinfo.cz

S využitím TZ Hospodářské komory ČR

• Teritorium: Asie | Írán | Zahraničí

Doporučujeme