Brazílie a Argentina: Složité trhy s velkým potenciálem

V Brazílii nabízí českým exportérům největší šanci IT sektor, zemědělství a potravinářství. V Argentině mohou využít příležitosti v energetice, těžebním průmyslu a strojírenství.Kancelář CzechTradu pro dva nejsložitější regiony Latinské Ameriky vede od loňského roku Marek Zmrzlík. Ochranářský trh Brazílie a proměňující se Argentina podle jeho slov stojí přes všechny složitosti za pozornost exportérů. Hlavně kvůli jejich velikosti a nadějím do budoucna.

S jakými představami o trzích Brazílie a Argentiny za vámi přicházejí čeští exportéři?
Čeští exportéři většinou vědí, že jde o velmi zajímavé trhy, Brazílii vnímají jako vstupní bránu do Latinské Ameriky. A také registrují pozitivní změny, které se odehrávají v Argentině. Ovšem Brazílie je aktuálně pravděpodobně nejsložitějším trhem kontinentu. Je hodně protekcionistický, platí zde mnohé tarifní i netarifní bariéry, ekonomika je aktuálně rozkolísaná.

Ještě před pár lety se ale o Brazílii hovořilo jako o ekonomickém zázraku. Co se změnilo?
V 90. letech nastartoval řadu reforem prezident Fernando Henrique Cardoso, jejich ovoce však sklízel hlavně jeho nástupce Luiz Inácio Lula da Silva, Brazílie dosahovala až sedmiprocentního růstu. V reformách se ale už nepokračovalo a systém začal být příliš rigidní. Vloni odstartoval problémy korupční skandál, který byl sice jedním v řadě, ale dosáhl nevídaných rozměrů a vedl až k pádu prezidentky Dilmy Rousseffové. Politická rozkolísanost se promítla i do ekonomiky. Výrazně se propadla měna, real devalvoval asi o 40 procent. Na druhou stranu to ale znamenalo impulz pro vývoz, zejména zemědělské produkce, čímž se zlepšila obchodní bilance země.

Které sektory ekonomiky tedy za této vyhrocené politické situace stojí za pozornost českých exportérů? Jsou vůbec nějaké?
Některé sektory vykazují stálou dynamiku růstu bez ohledu na politický skandál, který byl navázán zejména na odvětví stavebnictví a na státní firmu Petrobras. Stavebnictví je ovšem tahounem ekonomiky v podstatě v každé zemi, proto byl ten dopad tak citelný. Ale oborům jako zemědělství, potravinářství, ICT, zdravotnictví, kosmetika, farmacie, zpracování vody či letectví se daří a jsou pro české exportéry zajímavé.

Země aktuálně rozvíjí vysokorychlostní internet, proto je tu zájem o technologie, které souvisí s ICT. Protože je tu v užívání asi 250 milionů mobilů, jsou tu populární také veškeré aplikace, jaké si vůbec umíme představit. S tím souvisí též ochrana a správa dat.

Brazílie je i potravinářskou velmocí, ve velkém tudíž nakupuje technologie na automatizaci potravinářské výroby, balení výrobků, systémy na distribuci. Boom zaznamenává také pivovarnictví, Brazílie je na rozdíl od hispánské části Latinské Ameriky, která má více v oblibě víno, zaměřena spíše na pivo. V posledních 10 letech se projevuje velký zájem o prémiová piva a rozvíjí se produkce malých pivovarů. I proto CzechTrade připravuje na červen tohoto roku pivní prezentaci ve státě Espirito Santo.

Jaké informace vesměs zprostředkováváte českým zájemcům o brazilský trh?
Nejčastěji pomáháme hledat obchodní partnery v teritoriu a zprostředkovávat komunikaci mezi nimi, často se exportéři ptají na komplikovaný systém cel. Ta jsou vysoká a je třeba počítat s tím, že konečná cena výrobku může být kvůli nim dvojnásobná i trojnásobná. Brazílie se tak snaží přesvědčit zahraniční firmy k výrobě v zemi. I toto řešení však není často levnější a rozhodně jednoduché, protože řadu daní musí platit také místní výrobce. Exportéři často potřebují poradit i s certifikacemi, které jsou komplikované a některé mohou trvat i roky.

Proto někteří zahraniční investoři využívají nynější situace v Brazílii, kdy je akvizice firem výhodná, a kupují podniky s certifikacemi v jejich oboru. Je nutné počítat s tím, že vstup do Brazílie je běh na dlouhou trať. Ale vzhledem k velikosti trhu už mnozí čeští exportéři usoudili, že jim stojí za to.

Co láká exportéry do země s tolika bariérami?
Jak už jsme zmínili, je to jistě velikost trhu, možnost přesahu do dalších zemí kontinentu a šance, které se rýsují s novou dobou a novými technologiemi. Místní sami říkají, že Brazílie je země budoucnosti. Měla velmi turbulentní období, ve kterém se setkalo vícero negativních vlivů dohromady, ale onen tlak poslední doby by mohl napomoci prolomení brazilské rigidnosti a jakémusi uvolnění trhu.

Brazílii také zajímá zavádění nových technologií, dokonce staví nové, moderní město na zelené louce, aby představila modely fungování technologií smart city. Novými technologiemi chce zefektivnit i logistiku. Například v Sao Paulu, kde máme kancelář, je doprava problematická. Město s 20 miliony obyvatel má metro skoro stejně velké jako Praha. Je jasné, že jeho kapacita je nedostatečná. Ulice jsou stále ucpané. Projekty modernizace infrastruktury se připravují pro celou zemi, velké investice se plánují do silnic, dálnic, železnic, letišť, přístavů.

Jaká je vhodná cesta na brazilský trh? Najít si partnera, nebo je lepší v zemi investovat?
Pro obchod je naprosto zásadní najít si dobrého a spolehlivého partnera, který trh zná, umí se v něm pohybovat a zařídí potřebné administrativní náležitosti. Investování je složitější, ale též efektivní forma vstupu na trh. Pro investování je zrovna vhodná doba. Tuto formu vstupu na brazilský trh volí některé zahraniční firmy, ale čeští exportéři jdou většinou cestou spolupráce s místním partnerem. Musí pak počítat s tím, že certifikáty se vždy vydávají na brazilský subjekt.

Jestliže pak brazilský partner není spolehlivý, může se s ním sice firma rozejít, ale potom musí znovu podstoupit celý proces certifikace. Proto českým exportérům pomáháme s hledáním vhodného partnera, prověřujeme ho, ověřujeme informace, zajišťujeme vzájemné kontakty. 

Platí i v Brazílii, tak jako v dalších latinskoamerických zemích, že se byznys dělá osobně?
Osobní kontakt a vztah vybudovaný na důvěře jsou zásadní. Brazilci a Latinoameričané obecně trvají na tom, aby se s obchodním partnerem setkali a probrali obchod z očí do očí. Neexistují témata, která by byla tabu, i když legraci z jejich oblíbeného fotbalového týmu bych si asi nedělal. Brazilci jsou hraví, příjemní, komunikativní, jsou to ovšem také tvrdí vyjednavači, kteří mají svou představu, kam se chtějí v obchodu dostat.

Osvědčují se pro navázání kontaktů obchodní mise, případně účast na veletrzích?
Podpora státních představitelů formou obchodních misí v zemi je důležitá, zejména u vládních zakázek. Veletrhy jsou účinným nástrojem. V posledních pěti letech jsme organizovali účast českých firem na čtyřech až pěti veletrzích ročně, orientovali jsme se na těžební průmysl, zpracování vody, energetiku, bezpečnost a zdravotnictví. Letos budeme opět na zdravotním veletrhu Hospitalar, který navštíví vždy až 100 tisíc lidí, a veletrhu obrany LAAD, který má stejně jako Hospitalar přesah na celou Latinskou Ameriku. Firmy mají díky veletrhům možnost seznámit se s daným sektorem a poznat hráče na trhu.

CzechTrade zastupujete v Latinské Americe už přes pět let. Od loňského roku jste převzal také zastoupení pro Argentinu, která prožívá obrovské změny. Stoupá o ni zájem?
Užší propojení brazilského a argentinského zastoupení zlepší využití synergie trhů a zvýší podporu exportérům v dalších latinskoamerických zemích díky organizačním úsporám. Argentina se otevírá zahraničním exportérům a ti pochopitelně začínají projevovat větší zájem. Je velmi zajímavé sledovat, jak se politické změny projevují. V roce 2015 skončilo dlouhé období vlády dynastie Kirchnerů, když prezidentské volby překvapivě vyhrál liberál a podnikatel Mauricio Macri. Za rok se mu podařilo prosadit velmi důležité změny, které komentátoři označují za ekonomickou obrodu.

Proč jsou Marciho reformy tak významné?
Ekonomický model Argentiny neměl ve světě obdoby. Ještě v nedávné minulosti například existovalo několik oficiálních kurzů vůči dolaru. Samozřejmě tak bujel černý trh. Dovozní licence se přidělovaly bez jasně daných pravidel a vytvářelo se silně prokorupční prostředí. Tento bizarní systém se novému prezidentovi daří měnit. Jeho reformy jdou správným směrem a české firmy by tento region měly sledovat.

Ve kterých oborech?
Nová argentinská vláda chce urychleně řešit katastrofální energetickou situaci země. Ta potřebuje nové zdroje i modernizaci přenosové soustavy. Zaměřuje se hlavně na obnovitelné zdroje, především solární a větrnou energii. Modernizovat se bude infrastruktura, třeba příměstské železnice. V příštích osmi letech se na ně vynaloží až 14 miliard dolarů. Velké investice jsou v plánu i v těžebním průmyslu.

Argentinská vláda chce stejně jako Brazílie posílit konkurenceschopnost vlastního průmyslu, na to bude potřebovat kvalitní technologie. ČR zde má velmi dobré jméno v mnoha oborech, na které může dobře navazovat, v historii zde slavily úspěchy české stroje a technologie v energetice. Pokud se nové Marciho vládě podaří udržet nastolený trend, bude Argentina pro exportéry zemí velkých příležitostí. Záleží na mnoha okolnostech, mimo jiné na kondici jejího většího souseda. Jestliže však země samby a tanga najdou společný rytmus, mohou se do budoucna stát silným ekonomickým hráčem.

Marek Zmrzlík

ředitel kanceláře CzechTrade v Sao Paolu
marek.zmrzlik@czechtrade.cz

Vystudoval podnikovou ekonomii a mezinárodní vztahy a diplomacii na VŠE. Studoval filologii na Univerzitě Karlově. Krátce pracoval na brazilské ambasádě v Praze a později ve společnosti Accenture, od roku 2005 pak šest let působil na argentinské ambasádě v Praze jako poradce. V roce 2011 nastoupil do agentury CzechTrade, kde nejprve zastával pozici exportního manažera pro Latinskou Ameriku, od roku 2012 vedl zahraniční zastoupení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v brazilském Sao Paulu. Od roku 2016 je šéfem CzechTradu pro Brazílii a Argentinu.


Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Ivana Gračková.

• Teritorium: Amerika | Argentina | Brazílie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme