Brazílie chystá modernizaci a privatizaci infrastruktury

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru je podle brazilské vlády základním předpokladem pro rozvoj tamní infrastruktury. Kabinet v Brasílii vyhlásil Program pro investiční spolupráci (Investment Partnerships Program), který může být významnou příležitostí také pro české podnikatele.Vláda již na základě investičního programu vypsala 140 tendrů v hodnotě 257 miliard brazilských reálů. Jde o široké spektrum projektů, které pokrývají sektory energetiky, těžby, letecké, námořní i pozemní dopravy. Některé projekty jsou spojené s privatizací infrastruktury.

V první polovině letošního roku se uskutečnilo 23 tendrů, dalších 25 vláda připravuje do konce letošního roku. Do roku 2022 se očekává schválení dalších 94 projektů. Ve všech případech se jedná zaměřením o velmi podobné sektory: dálnice, železnice, těžba ropy a zemního plynu, energetika, přístavy, letiště a těžební koncese. Podrobnou podobu a přehledný popis jednotlivých plánovaných tendrů včetně mapy jejich regionálního rozložení naleznete na webových stránkách projektu.

Brazílie je pro Českou republiku z hlediska obchodních vztahů důležitým partnerem v Latinské Americe a druhou nejčastější destinací českého exportu do regionu. Mezi perspektivní sektory pro české exportéry v Latinské Americe patří dlouhodobě energetika, těžba nebo dopravní infrastruktura. Brazilský Program pro investiční spolupráci tak může být pro řadu dodavatelů, subdodavatelů nebo i případných českých investorů velice zajímavý.

Cílem Programu je především posílit investice, nabídnout nové pracovní příležitosti a podpořit průmyslový i technologický rozvoj. Význam mezinárodního zapojení hraje v tomto procesu důležitou roli, kapitál zahraničních soukromých firem doposud dosáhl až 86,6 % (223 miliard brazilských reálů) celkové hodnoty již realizovaných tendrů.

Co se týče samotného zaměření jednotlivých projektů, z již uskutečněných 140 tendrů představovaly největší část infrastrukturní projekty orientované na přenos, distribuci a produkci elektrické energie. Celkem 94 energetických projektů doplňovalo 16 tendrů na výstavbu letišť, dále 1 projekt na výstavbu dálnice, 21 tendrů počítalo s investicemi do přístavů a program zahrnoval i koncese v ropném průmyslu či těžbě zemního plynu.

Více se o Programu můžete dozvědět také na oficiálních stránkách spravovaných brazilskou vládou.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Brasílii (Brazílie). Autor: Ondřej Kašina, obchodní rada.

• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme