Brazílie rozvíjí ekologický program Metano Zero

Velvyslankyně ČR v Brazílii se spolu s dalšími velvyslanci, poslanci i politiky zúčastnila v prezidentském paláci v Brasília slavnostního zahájení Národního programu na snížení emisí metanu z organických residuí (Programa Metano Zero).

Odpad organického původu má být recyklován způsobem, který dá vzniknout bioplynu, resp. biometanu, jenž bude následně využit především jako obnovitelné palivo. Strategický projekt má být příležitostí pro podporu hospodářství i životní prostředí. Federální vláda v něm spatřuje cestu nejen k redukci skleníkových plynů a zkrocení dramaticky rostoucích cen pohonných hmot. Má přinést také další zvýšení energetické nezávislosti BFR.

Ilustrační fotografie

Unikátní program je iniciativou federální vlády realizovaný se zapojením brazilské společnosti (včetně soukromé sféry a vědeckovýzkumných center). Navazuje na závazky Brazílie během COP 26 v Glasgow, kdy země oznámila ambiciózní plán zredukovat o 50 % skleníkové plyny do 2030 a do stejného roku snížit nejméně o 30 % emise metanu.

Program Metano Zero s sebou přinese pobídky na výstavbu nových zařízení na výrobu a kompresi biometanu, na výstavbu nové infrastruktury za účelem svozu bioodpadu a distribuce i čerpání čistých energií (v první řadě pro autobusy, nákladní vozidla a zemědělská vozidla).

Jihoameričané jsou posedlí krásou. Investují do ní navzdory krizi

Ve srovnání s klasickými spalovacími motory má motor na bioplyn přinést snížení emisí skleníkových plynů o 50 až 90%. Kapacita plánované produkce bioplynu/biometanu by měla dosáhnout až 120 mil. m3 za den a postupně nahradit naftu v užitkových vozidlech až ze 70 %. Výhodou má být díky lokální produkci dostupnost bioplynu/biometanu i v místech mimo dosah klasických rozvaděčů zemního plynu (výhoda, zejména pokud půjde o využití bioplynu v domácnostech).

Kromě toho, že má komplexní proces zpracování a distribuce přinést nezanedbatelný počet pracovních míst, do roku 2027 by mělo být brazilské ovzduší údajně ušetřeno 2,5 miliónu tun CO2.

Na COP26 se Brazílie kromě uvedeného také zavázala dále posilovat podíl obnovitelné energie na celkovém energetickém mixu, kde už teď veškeré obnovitelné zdroje činí rekordních 48 %. Kromě toho se současná vláda zavázala do roku 2028 údajně v plném rozsahu zamezit ilegálnímu kácení pralesů, které zemi trápí po desítky let.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Brasílii (Brazílie). Autor: Ondřej Kašina, ekonomický rada.

• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí

Doporučujeme