Brazílie snižuje dovozní cla

Vývoz do Brazílie se nyní stává podstatně atraktivnějším i pro české exportéry. Snižují se dovozní cla. V případě IT výrobků a komponentů, které Brazílie nevyrábí, budou postupně plošně snižována dovozní cla ze současných 14 % na nulu. Stejný proces bude uplatněn u výrobních (kapitálových) prostředků. Již na konci minulého roku byla snížena na nulu dovozní cla do Brazílie u významné části IT technologií (41 položek) a kapitálových statků (535 položek).Snižování cel je součástí strategie nové vlády prezidenta Jaira Bolsonara, která chce modernizovat brazilskou ekonomiku. Zvláště se to týká výrobků, které jsou potřebné pro rozvoj brazilského hospodářství a nepatří k tradičním nosným oblastem domácí výroby. Ochrana naopak zůstane například u oceli, některých potravinářských výrobků, aut a podobně.

V případě IT výrobků a komponentů, které Brazílie sama nevyrábí, by dovozní cla měla postupně do roku 2021 klesnout na nulu. Stejný proces bude uplatněn u kapitálových statků ve smyslu výrobních prostředků. Tato opatření budou jednostranná a nebudou předmětem multilaterálních ani bilaterálních jednání. Podle ekonomické sekce zastoupení EU v Brasílii má brazilská vláda zajištěnu dostatečnou autonomii v rámci Společného trhu jihu (MERCOSUL), aby tato opatření mohla uskutečnit samostatně.

Přesné seznamy všech položek, kterých se týká snížení cel na nulu s HS kódy, podle nichž si mohou čeští exportéři přesně definovat, zda jejich výrobky spadají do nově zvýhodněných kategorií, naleznete na webových stránkách MZV ČR.

V oblasti nových nulových cel na IT výrobky se jedná například o počítače na vysoké industriální úrovni nebo některé procesory. V oblasti snížení cel na nulu u výrobních (kapitálových) prostředků by pro české vývozce mohly být velmi zajímavé parní turbíny nebo pumpy.

Další snižování dovozních cel podepřela nová brazilská vláda dekretem, který převedl pravomoci změn dovozních a vývozních podmínek z obchodní komory Câmara de Comércio Exterior (Camex) na Zvláštní sekretariát pro zahraniční obchod a mezinárodní záležitosti (SECEAI). Tento nový orgán podléhá „ekonomickému superministrovi“ Paulu Guedesovi, který má velmi blízko k prezidentu Bolsonarovi a plní jeho politiku otevírání brazilské ekonomiky a její modernizace.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Brasílii (Brazílie). Autor: Ondřej Kašina.

• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme