Brazílie vyjde z pandemie více motivována k otevření ekonomiky a k reformám

Odborné vhledy do pravděpodobného vývoje brazilské ekonomiky nabídla videokonference, kterou dne 12. 12. 2020 uspořádalo brazilské MZV, Národní konfederace průmyslu (CNI) a agentura na podporu exportu BFR APEX.

Podle informací z výše uvedených institucí se HDP Brazílie ve třetím čtvrtletí 2020 zvýšil o 7,7 % a v roce 2021 by měl dosáhnout růstu o 3,0 %. Současně se v roce 2021 urychlí v Brazílii reformy, které zjednoduší podnikání a vytvoří nové příležitosti pro zahraniční firmy a pro jejich investice.

Z hlediska národních ekonomických zájmů České republiky byla v rámci této vysoce odborné konference nejvýznamnější prezentace ředitele Národní konfederace průmyslu (CNI) Carlose Abijaodla. Velvyslanectví České republiky v Brasília dlouhodobě spolupracuje s CNI a v uplynulých dvou letech se na podstatně vyšší úroveň dostala spolupráce se SENAI, což je nejvýznamnější brazilská vzdělávací a výzkumná organizace, jež je součástí CNI. Ve spolupráci se SENAI se uskutečňuje několik projektů bilaterální spolupráce vědců ČR a Brazílie, například v oblasti laserových technologií.

Ředitel Národní konfederace průmyslu (CNI) C. Abijaodl během konference uvedl, že jednou z hlavních výzev jak pro země OECD, tak pro rozvíjející se země bude způsob, jakým dokážou reagovat na útlum nebo dokonce zánik některých oborů v důsledku pandemie covid-19. Konstatoval, že každý asymetrický úder urychlí v oblasti hospodářství proces diverzifikace mezi obory odolnějšími a méně odolnými.

Naprosto zásadní pak z hlediska ekonomického a sociálního je, nakolik které země dokáže přeškolit pracovní síly z postižených oborů a co nejpružněji je využít v oborech, které nejen přežily, ale jsou na vzestupu. Uvedl rovněž, že Brazílie měla svého druhu štěstí v tom, že nejdůležitější vzdělávací a výzkumná organizace SENAI připravovala programy rekvalifikace pracovních sil již dlouho před začátkem pandemie a Brazílie je nyní poměrně dobře připravena na nutnost rekvalifikací v době pandemie a po ní. Velmi důležité bude pokračovat dále v ekonomickém otevírání brazilského trhu a v reformách, které usnadní podnikání zahraničních firem v Brazílii.

Luís de Mello, ředitel Odboru politických studí v OECD, rovněž zdůraznil potřebu pokračování reforem a zjednodušení podmínek pro zahraniční investice a kooperace. Konstatoval, že pro Brazílii je důležité pokračovat v plnění kritérií pro vstup do OECD, ze kterých nyní naplňuje 35 %. Nicméně poukázal na skutečnost, že brazilská ekonomika se pod nárazem pandemie ukázala jakožto odolná a vyjádřil přesvědčení, že díky nadcházející reformě daňové se Brazílie nejen udrží v tradičním postavení šestého největšího příjemce zahraničních investicí ve světě, ale má dostatek možností tuto atraktivnost dále zvýšit.

Ředitel proexportní brazilské agentury APEX Sergio Segovia připomněl velké investiční fórum pro zahraniční investory. To se uskuteční fyzicky v Sau Paulu dne 1. června 2021 a současně virtuálně pro potenciální zahraniční investory v mnoha zemích světa.

Přímé zahraniční investice do Brazílie v roce 2020 sice poklesly o 48 %, nicméně se jedná o vývoj, který je srovnatelný s rozvinutými zeměmi. V roce 2021 nastane podle APEX významný nárůst zahraničních investicí do Brazílie.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Brasília (Brazílie). Autor: Ondřej Kašina, ekonomický rada.

• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme