Brazílie vypisuje a realizuje nové infrastrukturní tendry díky Programu pro investiční spolupráci

Program pro investiční spolupráci (Investment Partnerships Program) si klade za cíl propojovat a urychlovat kroky veřejného a soukromého sektoru v rámci nových infrastrukturních projektů a privatizačních opatření. Bohaté možnosti zapojení, které mohou být lákavé i pro české firmy, demonstruje široké spektrum projektů, které pokrývají sektory energetiky, těžby, letecké, námořní i pozemní dopravy.Program iniciovala brazilská vláda v roce 2016 a dosud díky němu vypsala 140 tendrů v hodnotě 257 miliard brazilských reálů.

Brazílie je pro Českou republiku z hlediska obchodních vztahů důležitým partnerem v Latinské Americe druhou nejčastější destinací českého exportu do regionu. Mezi perspektivní sektory pro české exportéry v Latinské Americe patří dlouhodobě energetika, těžba nebo dopravní infrastruktura. Brazilský Program pro investiční spolupráci tak může být pro řadu dodavatelů i subdodavatelů nebo i případných českých investorů velice zajímavý. Cílem Programu je především rozšířit investiční a pracovní příležitosti a podpořit průmyslový a technologický rozvoj.

Význam mezinárodního zapojení v tomto procesu hraje důležitou roli, kapitál zahraničních soukromých firem doposud dosáhl až 86,6 % (223 miliard brazilských reálů) celkové hodnoty již realizovaných tendrů. Co se týče samotného zaměření jednotlivých projektů, z již uskutečněných 140 tendrů představovaly největší část infrastrukturní projekty orientované na přenos, distribuci a produkci elektrické energie. Celkem 94 energetických projektů doplňovalo 16 tendrů na výstavbu letišť, dále 1 projekt na výstavbu dálnice, 21 tendrů počítalo s investicemi do přístavů a program zahrnoval i koncese v ropném průmyslu či těžbě zemního plynu.

V první polovině roku 2019 mělo být dokončeno dalších 23 tendrů, k nimž by se mělo připojit dalších 25 do konce stejného roku. Do roku 2022 je poté očekáváno schválení dalších 94 projektů. Ve všech případech se jedná zaměřením o velmi podobné sektory: dálnice, železnice, těžba ropy a zemního plynu, energetika, přístavy, letiště a těžební koncese. Podrobnou podobu a přehledný popis jednotlivých plánovaných tendrů včetně mapy jejich regionálního rozložení naleznete na webu Programa de Parcerias de Investimentos.

Infrastrukturní projekty, privatizace státních podniků a přilákání nových investorů jsou nyní všeobecně jedním z hlavních cílů brazilské administrativy. Skutečnost potvrzují i snahy šířit povědomí o bohatém portfoliu nových investičních příležitostí skrze řadu mezinárodních misí. V roce 2019 se brazilští představitelé setkají s investory během seminářů a jednání v New Yorku, Spojených arabských emirátech, Kataru, Saúdské Arábii, Londýně, Dublinu nebo Torontu. Cílem je přitáhnout pozornost nejen zahraničního kapitálu, ale především pokročilých technologií s vysokou přidanou hodnotou, které jsou pro modernizaci a ekonomický růst země klíčové.

Více se o Programu můžete dozvědět také na oficiálních stránkách spravovaných brazilskou vládou.

• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme