Brazílie zlepší postavení zahraničních firem v tendrech

Brazílie podala Světové obchodní organizaci návrh na větší otevření svého systému výběrových řízení na veřejné zakázky pro zahraniční subjekty. V praxi se čekává, že během zadávacích řízení budou mít zahraniční společnosti stejné výchozí podmínky jako lokální firmy.

Sao Paulo, Brazílie
Sao Paulo, Brazílie

Brazilský trh je známý svou protekcionistickou politikou, která z něj ve světle fiskálních praktik i složitých registrací činí relativně těžký trh pro vstup zahraničních společností. To by však mohla změnit iniciativa současné vlády na uzavření Dohody o vládních zakázkách (Government Procurement Agreement/GPA) v rámci Světové obchodní organizace (WTO), jejímž signatářem je i Česká republika. Brazílie předložila seznam položek, na něž se dohoda může vztahovat; jedná se o akvizice produktů, najímání služeb a realizaci veřejných prací.  

Ačkoliv byly některé strategické tendry a licitace v minulosti určeny i zahraničním zájemcům a takto koncipovány, v praxi bylo často nemožné se některých řízení účastnit v rámci stanovených termínů z důvodu zajištění obšírné dokumentace, nutných zápisů u oborových komor, atd. Největší změna nyní spočívá v upuštění od nutného požadavku, aby zahraniční společnosti měly v místě svého zástupce. Tyto a jiné nároky bude nutné splnit ex post v případě získání strategické zakázky. Další změny by se měly týkat dokumentace, jež bude mezi členy dohody vzájemně uznávána.  

Zájem o začlenění do vícestranné dohody zaštítěné Světovou obchodní organizací byl oficiálně oznámen na Světovém ekonomickém fóru v Davosu v lednu 2020. Podle ministra financí Paula Guedese se jedná o příležitost, jak v rámci různých opatření zařadit Brazílii mezi „první ligu“ a současně zvýšit efektivitu boje s vnitrostátní korupcí rozšířením konkurenčního prostoru. Přijetí nezbytných opatření a diskuzi o celé problematice zpomalila probíhající pandemie nákazy Covid-19, ale také volby do městských zastupitelstev, které se konaly na podzim.

Souběžně byl senátem schválen nový zákon týkající se licitací a tendrů, jejichž cílem je ulevit přetíženému byrokratickému systému a zároveň začlenit do veřejných zakázek různé aspekty, jež povedou k dlouhodobě udržitelnému rozvoji. Navíc budou vybraní dodavatelé u zakázek nad 200 mil. BRL muset do šesti měsíců integrovat protikorupční programy v rámci svých aktivit.

Ačkoliv stávající začlenění stále není zcela dostatečně ošetřeno a vyžaduje více zákonodárné iniciativy ze strany vlády, jedná se o optimistický signál pro zahraniční investory i místní podnikatelské subjekty: naplňování liberalizačního projektu současné vlády, potenciální navýšení brazilského exportu, přilákání zahraničního kapitálu, jehož objem dramaticky klesá, a zdůraznění důležitosti mezinárodní integrace. Ze střednědobého hlediska se bude jednat o důležitou pružinu při realizaci strategických tendrů na modernizaci a obnovu infrastruktury země, jako je např. dlouho diskutovaný zákon o regulaci vodovodních a komunálních služeb.

Informace poskytnuta Generálním konzuláte České republiky v Sao Paulo. Autor: Filip Vavřínek, ekonomický specialista.

• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí

Doporučujeme