Brazilská nová Komora výrobců piva BFR má velký zájem spolupracovat s českými podniky

Brazilská ministryně zemědělství Tereza Cristina dne 30. října 2019 slavnostně v Brasília založila oborovou Komoru výrobců piva BFR. Přítomni byli zástupci legislativy, například prezident největší zájmové skupiny v rámci Národního kongresu, předseda Zemědělské poslanecké skupiny Alceu Moreira. Rovněž se slavnostního aktu zúčastnili zástupci brazilských pivních asociací a pivovarů různých velikostí. Zástupci nově vytvořené komory projevili velký zájem o odbornou spolupráci s českými výrobci piva a chmele.Brazilská ministryně zemědělství Tereza Cristina v průběhu slavnostního aktu založení Komory výrobců piva BFR zdůraznila, že se jedná o další krok k posílení tohoto odvětví. Již nyní je brazilská produkce piva třetí největší na světě a zodpovídá za 2 % HDP Brazílie. Ročně se v BFR vyrobí 14 miliard litrů piva v pivovarech různých velikostí. Celkově pivovarnictví a návazné obory v Brazílii poskytují zaměstnání 2,7 milionu lidí.

Slavnostního aktu založení Komory výrobců piva BFR se zúčastnili představitelé Brazilské asociace výrobců nápojů (ABRAB), Brazilské asociace pivního průmyslu (CerveBrasil), Brazilské asociace malých pivovarů (ABRACERVA) a Národního syndikátu pivního průmyslu (SINDICERV). Dále byli přítomni majitelé pivovarů z různých států BFR.

Přímo po založení nové Komory výrobců piva BFR velvyslankyně České republiky v Brazílii Sandra Lang Linkensederová a ekonomický rada Ondřej Kašina měli příležitost jednat se zástupci asociací a majiteli pivovarů o možných formách spolupráce mezi českými podniky a nově vzniklou oborovou komorou. Z brazilské strany byl zdůrazněn zejména zájem o dovoz ingrediencí k výrobě piva, konkrétně českého chmele. Dále je podle představitelů komory vhodné zahájit spolupráci, v jejímž rámci by Brazílii navštívili zkušení sládci a odborníci na pěstování chmele z České republiky. Upřesňování formy této bilaterální spolupráce bude Velvyslanectví v Brasília věnovat velkou pozornost.

Podle Eduarda Marcussa, generálního koordinátora ekonomických aktivit brazilského Ministerstva zemědělství si založení Komory výrobců piva BFR vyžádalo dva roky práce. Podílely se na ní kromě ministerstva rovněž výše uvedené asociace. Hlavním cílem nové komory bude zvýšení kvality brazilského piva. V zájmu naplnění tohoto cíle bude mít komora finanční prostředky, ze kterých zajistí spolupráci s předními zahraničními odborníky jak ohledně procesu výroby piva, tak i z oblasti výroby surovin, jako jsou například slad a chmel.

Představitelé asociací, které nyní komora sdružuje, během diskuse s českými diplomaty zdůraznili, že pokládají Českou republiku za privilegovaného partnera a budou spolupracovat s naším velvyslanectvím v zájmu navázání odborné spolupráce s českými podniky a na přípravě návštěvy českých odborníků v Brazílii.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Brasílii (Brazílie). Autor: Ondřej Kašina, ekonomický rada.

• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme