Brazilské investice do infrastruktury je potřeba zdvojnásobit

Brazílie investuje ročně 133 mld. brazilských reálů (BRL), ale měla by investovat 295 mld. BRL na udržení a modernizaci sektoru. Finance by mohly jít více z privátního sektoru, neboť státní prostředky jsou v krizi a zdroje na navýšení nejsou a ani v nejbližších letech nebudou, říká studie.

Na údržbu a modernizaci přístavů, letišť a silnic a dálnic, by mělo přicházet ročně o 162 mld. BRL více, než je aktuální stav, což znamená zdvojnásobení nynějších investic. V roce 2019 státní a soukromé projekty budou ve výši 1,87 % HDP (což odpovídá výše zmíněným 133 mld. BRL). Ideálně by však měly být ve výši 4,15 % HDP, poukazuje studie společnosti Inter.B.

Studie uvádí, že jedině udržení investic přesahující 4 % HDP ročně po dobu následujících dvaceti let, zaručí udržení a modernizaci infrastruktury. „Musíme přilákat více soukromých investorů, neboť státní finance v následujících letech nemají prostor pro navýšení investic do tohoto sektoru,“ uvedl prezident společnosti Inter.B, Claudio Frischtak.

V posledních letech však soukromé prostředky ročně tvoří již bez mála dvě třetiny investic do infrastruktury (přesněji 65 %), zvýšit by se podle Inter.B měly až někde k 84 %.

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade São Paulo
Zdroje: g1.globo.com, studie společnosti Inter.B

• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme