Brexit zkrátil lhůtu pro žádost o vrácení DPH zaplaceného v Británii. Proces bude jednodušší

S lednovým završením brexitu se zkrátila lhůta pro žádosti o vrácení DPH zaplaceného v roce 2020 v Británii. Nyní mají české firmy čas jen do března, upozornila poradenská společnost BDO.

Se změnou je ale spojena i jedna dobrá zpráva. Prokazování osvobození od DPH se usnadní. Severní Irsko začalo pro obchodování v EU používat daňové identifikační číslo s předponou „XI“. „Mnoho českých plátců každoročně žádá o vrácení DPH ze států EU. Na tyto žádosti vztahující se k loňsku zůstává standardní lhůta do 30. 9. 2021. Británie ale z EU v lednu zcela odešla, čímž se na ni tato lhůta přestala vztahovat. Nicméně vrácení daně zaplacené v Británii je pro české plátce za rok 2020 ještě možné, byť žádost lze podat jen do 31. 3. 2021,“ vysvětlil daňový expert BDO Petr Vondraš.

Pro Severní Irsko platí stále pravidla jako pro EU

Odchodem z Unie získala Británie status třetí země, což má mimo jiné za následek, že dodání zboží se považuje za vývoz a pořízení zboží za dovoz. „Od ledna se obchodování s Británií řídí stejnými pravidly, jaká platí například pro USA, Čínu nebo Rusko. Výjimkou zůstává obchodování se Severním Irskem, které neztratilo postavení členského státu EU. Nově bude Severní Irsko pro obchodování v rámci EU používat daňové identifikační číslo s předponou „XI“,“ uvedl Petr Vondraš.

Odpadá potřeba souhrnného hlášení i unijních potvrzení

Obchod s Británií zatížila administrativa spojená s celním řízením, osvobození od DPH se ale bude prokazovat snadněji. „Dodání se už nevykazují v souhrnném hlášení. A veškerá unijní potvrzení o doručení zboží vystřídalo rozhodnutí celníků o výstupu zásilek z EU. Tak to alespoň funguje v případech, kdy zboží putuje v celním režimu vývozu,“ vysvětlil Luděk Procházka, ředitel společnosti Gerlach, která je předním českým poskytovatelem celních služeb.

Po brexitu se už na obchod s Británií nevztahují zjednodušení platná v EU. „Nadále nelze využívat zjednodušení pro třístranný obchod, sklady či prodej a nákup nových dopravních prostředků. Skončilo také pravidlo, že zásilky do Británie šlo do stanoveného limitu zdaňovat českou DPH,“ uvedl advokát Jakub Honzík, který je předsedou Asociace pro anglické právo.

Jak vykázat transakce z přelomu roku?

Při tvorbě daňových přiznání mohou vzniknout nejasnosti u zboží, které k zákazníkovi dorazilo v lednu, ale jehož dodání začalo v prosinci. „V těchto případech se má dodání vykázat ještě podle unijních pravidel pro pohyb zboží, tedy mimo režim dovozu a vývozu. A to i tehdy, když zboží překročí hranici EU až v lednu,“ upozornil daňový specialista Petr Vondraš.

„Dám příklad: britský zákazník si objednal u české firmy díly pro výrobu. Firma předala díly přepravci 29. prosince. Do Británie přijela dodávka 4. ledna. Ten samý den vystavila česká firma fakturu za dodání, kterou vykáže v lednovém přiznání k DPH na řádku 20 jako osvobozené dodání do EU. Samozřejmě za předpokladu, že splnila všechny náležitosti běžně vyžadované pro osvobození dodání v rámci EU,“ dodal Vondraš. 

Tisková zpráva společnosti BDO

Doporučujeme