Británie bude ještě dva roky uznávat označení zboží CE

Nová britská vláda bude v rámci podpory podnikání po dobu dalších dvou let až do 31. prosince 2024 vedle označení UKCA i nadále uznávat označení CE.

Bude záležet zcela na firmách, které označení se rozhodnou používat. Vláda také provede revizi budoucích plánů označování výrobků s cílem minimalizace nákladů a zátěže pro firmy v dlouhodobějším horizontu.

Ilustrační fotografie

Označení UKCA vstoupilo v platnost 1. ledna 2022. Značka UK Conformity Assessed (UKCA) je povinné značení určitého zboží, prokazující konformitu s britskou legislativou. Systém UKCA měl být původně zaveden v roce 2022, aby plně nahradil standard značení CE.

Britská vláda 18. listopadu 2022 oznámila, že firmy dostanou další dva roky na to, aby zavedly nové označení bezpečnosti výrobků. Po změnách oznámených na konci června jde o další kroky, které mají firmám usnadnit používání nových označení shody pro většinu výrobků uváděných na trh v Anglii, Skotsku a Walesu.

Stavebnictví zažívá v Británii po pandemii boom. V čem jsou šance pro české firmy?

Pro zdravotnická zařízení, stavební výrobky, lanové dráhy, převozitelná tlaková zařízení, bezobslužné letecké systémy, železniční výrobky a námořní zařízení platí jiná pravidla, která aktuálně připravují zodpovědná ministerstva. Pro zboží uváděné na trh v Severním Irsku bude i nadále platit CE označení. Označení UKNI bude vyžadováno, pokud bude k testování výrobku použit pro posuzování shody orgán ve Velké Británii. Celá tisková zpráva je k dispozici na webu britské vlády.

Aktualizované zdroje informací pro firmy jsou k dispozici v širší verzi tohoto článku na webu Velvyslanectví ČR v Londýně.

Další chystaná legislativa

V případě přijetí patřičné legislativy budou dále platit následující dvě opatření týkající se snížení nákladů související se značením UKCA, které byly oznámeny v červnu 2022 s upravenými časovými harmonogramy v souladu s prodloužením.

Podnikům by bylo dovoleno do 31. prosince 2027 připojovat označení UKCA a uvádět informace o dovozcích pro produkty ze zemí Evropského hospodářského prostoru (a v některých případech ze Švýcarska) na průvodní dokument nebo štítek. Výrobci by také mohli používat činnosti posuzování shody pro označení CE provedené do 31. prosince 2024 jako základ pro označení UKCA, až do vypršení platnosti certifikátu nebo do 31. prosince 2027, podle toho, co nastane dříve.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Londýně (Velká Británie). Autorka: Tamara Slate Glässner, ekonomická specialistka.

• Teritorium: Evropa | Velká Británie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme