Británie může ukládat energii z větru do mořského podloží. Pomocí stlačeného vzduchu

Velká Británie by mohla uchovávat energii z obnovitelných zdrojů, zejména z větrných turbín, v pískovcovém podloží pod hladinou v Severním moři. Podle geoinženýrů z univerzity v Edinburghu by se k tomu využívala technologie stlačeného vzduchu. Zejména by byla vhodná pro zimní měsíce, kdy je poptávka po elektřině vyšší.Přebytky vyrobené elektřiny z větrných parků v době, kdy hodně fouká, by se mohly ukládat pod mořem. Díky využití technologie stlačeného vzduchu CAES by bylo možné energii uložit do pískovcového podloží, které je u pobřeží Velké Británie v Severním moři.

Stlačený vzduch, který by poháněl turbíny, by se mohl uvolňovat v době, kdy je vyšší poptávka po elektrické energii, to znamená v zimních měsících. Tento přístup by vyřešil nestabilitu dodávek elektřiny z obnovitelných zdrojů, navrhli vědci ze skotských univerzit v Edinburghu a Glasgow. Studii zveřejnil časopis Nature Energy.

„Ukládání energie pomocí stlačeného vzduchu by mohlo být použito v porézních horninách po celém světě,“ uvedli geoinženýři. V případě Velké Británie odhadují potenciální kapacitu pro ukládání energie v pískovcových útvarech v pobřežních vodách na 160 procent elektřiny, která se spotřebovala v celém Spojeném království v lednu a únoru v roce 2017. Studie počítá s energetickou účinností mezi 54 a 59 procenty.

Energie z přílivových elektráren

Stlačený vzduch by byl uložen v pískovcovém masivu pod vodou za pomoci uměle vytvořených vrtů a kompresorů. V případě potřeby by se uvolnil a poháněl generátor pro výrobu elektřiny. Výhodou má být to, že skály jsou v blízkosti offshore větrných parků, případně by se daly použít i na energii vyrobenou z přílivových elektráren.

Elektrárny pracující na technologii stlačeného vzduchu jsou v současnosti v německém Huntorfu a v americkém městečku McIntosh v Alabamě.

Vedoucí studie Julien Mouli-Castillo tvrdí, že technologie nabízí možnost, jak uchovávat energii po několik měsíců. Připouští, že zatím je finančně náročná. Do budoucna by ale mohla vyřešit přechod Velké Británie na dodávky elektřiny pouze z obnovitelných zdrojů. „Další výzkum by měl pomoci vylepšit celý proces a snížit náklady,“ dodal Mouli-Castillo.

Převzato z webu Euro.cz. Autor: František Novák

• Teritorium: Evropa | Velká Británie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme