Británie nabízí dobrovolnou registraci pro kamiony

Řidiči kamionů a jejich zaměstnavatelé při cestách do Británie čelí riziku udělení vysokých pokut, jestliže jsou v jejich vozech na hranicích objeveni ilegální imigranti. Přitom existuje sada doporučení, jejichž dodržováním lze udělení pokut efektivně předejít.Velká Británie je aktuálně pátým nejvýznamnějším exportním trhem pro firmy České republiky, ročně mezi oběma zeměmi putuje zboží za 307 miliard korun, z toho značná část na korbách kamionů. Z hlediska řidičů a spedičních firem však cesta do Velké Británie znamená řadu úskalí, včetně migrantů snažících se ve Francii skrytě vniknout do kamionů mířících do Spojeného království. Velvyslanectví ČR v Londýně proto shrnuje informace, jak efektivní prevencí předejít udělení sankcí.

Ačkoliv neslavně známý ilegální migrační tábor v Calais francouzská vláda již v roce 2016 vyklidila, okolo přístavů a dálnic mířících do Británie se i nadále koncentrují imigranti snažící se naskočit na kamion či loď a ilegálně se dostat Anglie. Pokud se jim to podaří a francouzská či britská policie objeví ilegální imigranty v kamionech, dostávají se řidiči a provozovatelé kamionů do obrovských problémů, které zpravidla končí udělením velmi přísných sankcí.

Právní úprava v Británii umožňuje uložit pokutu za každého nelegálního přistěhovalce, který bude nalezen v autě dopravce, až do výše 2000 liber, přičemž pokutován je zpravidla jak řidič vozidla, tak i majitel či nájemce vozidla. Nadto osoba, která se přímo podílí na organizaci nelegální migrace do Británie, může být odsouzena i k trestu odnětí svobody až na 14 let nepodmíněně. Další vysoké náklady jsou v takových případech spojeny s právním zastupováním, zajištěním náhradní dopravy při zadržení řidiče samotného nebo i vozu s řidičem.

Pokuta hrozí těm, kdo nedodrží příslušnou vyhlášku britského Ministerstva vnitra a umožní vstup nelegálním přistěhovalcům v důsledku své nedbalosti. Dodržováním předepsaných pravidel a postupů se tak dá postihům v Británii velice úspěšně předejít. Zahraniční dopravci především mohou požádat o akreditaci u britského Ministerstva vnitra. Aby byla akreditace umožněna, musí dopravci přijmout efektivní bezpečnostní systém kontroly svých vozidel, proškolit v něm řidiče a kontrolovat jeho dodržování (checklisty).

Jednotliví řidiči se do systému nemohou zapojit, musí tak učinit vždy samotný dopravce. Odkaz podrobný návod v českém jazyce k dobrovolné registraci u britských úřadů je uveden v rámečku. Rozhodně všem českým dopravcům doporučujeme tuto registraci učinit. Prevence je v tomto případě zcela zásadní! A je rozhodně mnohem snazší, než následně čelit vysokým pokutám a sankcím. Do října 2018 využilo tuto dobrovolnou možnost předejít pokutám 26 českých dopravců.

Další užitečné informace pro české řidiče a dopravce stran Velké Británie naleznete na stránkách konzulární sekce velvyslanectví ČR v Londýně.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Londýně (Velká Británie). Autor: Aleš Opatrný.

• Teritorium: Evropa | Velká Británie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme