Britští zemědělci se mají zapojit do rozsáhlé konzultace k situaci po brexitu

Pod vedením Komise pro obchod a podnikání Spojeného království byla zahájena první odborná konzultace s cílem nalézt a řešit největší problémy, kterým po brexitu čelí všechna odvětví britské ekonomiky včetně zemědělství.

Firmy se snaží překonat výzvy, které vznikly v důsledku brexitu a jsou umocněné pandemií covidu-19, narušením dodavatelských řetězců a energetickou krizí.

Ilustrační fotografie

Podle posledních odhadů kleslo HDP Spojeného království po odchodu z Evropské unie o 5,5 %. Bylo zveřejněno, že brexit je také příčinou úbytku 330 000 pracovníků z EU, přičemž v některých odvětvích tvoří podíl těchto pracovníků až 8 %.

Konzultace má za cíl zapojit firmy napříč celou britskou ekonomikou. Cílem je, aby výzvy, kterým čelí také zemědělské odvětví, byly začleněny do ekonomických politik pro nadcházející desetiletí.

Výsledek konzultací bude obsahovat krátkodobá a dlouhodobá doporučení, bude předložen ministrům a komise bude usilovat, aby vláda návrhy přijala a zavázala se k opatřením na pomoc britské ekonomice. Navržena budou nová vodítka pro budoucí vyjednávání dohod o volném obchodu, aby se zajistilo, že nebudou uzavřeny na úkor britských průmyslových odvětví.

Autoři: Paul Wilkins a Tibor Angyal, místní zástupci ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Londýně. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku. Zdroj

• Teritorium: Evropa | Velká Británie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme