Brněnský AtomTrace oceněn jako vysoce inovativní firma

AtomTrace je ryze českou firmou se sídlem v Brně, která vyvíjí a vyrábí specializované přístroje pro pokročilou prvkovou analýzu pomocí spektrometrie laserem indukovaného plazmatu (LIBS). Společnost AtomTrace vznikla v roce 2014 jako spin-off ze Středoevropského technologického institutu CEITEC a v roce 2018 vstoupila na trh START Burzy cenných papírů Praha.

Její analytické přístroje jsou určeny pro vědecká pracoviště a univerzity, průmysl, geologii a těžbu, forenzní analýzy, do budoucna například i pro klinický výzkum či zemědělství. Přístroje AtomTrace umožňují pomocí vygenerovaných laserových paprsků provádět analýzu chemického složení pevných, kapalných i plynných látek na povrchu zkoumaného předmětu a v jeho podpovrchových vrstvách v reálném čase, a to jak v laboratorních podmínkách, tak ve venkovním prostředí až do vzdálenosti 30 metrů.

Od svých počátků jsou podporováni službami sítě Enterprise Europe Network prostřednictvím inovační agentury JIC. V minulých měsících se právě díky tomuto propojení a podpoře společnosti AtomTrace podařilo navázat spolupráci s Evropským inovačním a technologickým institutem EIT RawMaterials, který podpořil AtomTrace v otevřené výzvě Start-up and SME Booster Call.

Díky podpoře EIT RawMaterials bude moct AtomTrace rozvíjet aplikaci LIBS v oblasti trhu s nerostným bohatstvím. Kromě finanční podpory ve výši 60 tisíc eur přinese firmě spolupráce s EIT RawMaterials propojení s potenciálními zákazníky ze zahraničí, expertízu z oblasti nerostných surovin a v neposlední řadě mezinárodní viditelnost.

Dalším významným úspěchem společnosti AtomTrace je získání pečetě kvality Seal of Excellence v poslední uzávěrce programu EIC Accelerator. Na přípravě žádosti spolupracoval AtomTrace s inovační agenturou JIC a jejími experty na grantové poradenství. Program EIC Accelerator podporuje dokončení vývoje průlomových inovací, které mají potenciál vytvořit nový nebo výrazně ovlivnit stávající trh.

Toto prestižní ocenění je udělováno vysoce kvalitním projektům, které v hodnocení čtyř nezávislých expertů získají minimálně třináct bodů z celkových patnácti, avšak z důvodu omezeného rozpočtu nemohou být Evropskou komisí financovány. Doufejme tedy, že se v budoucnu podaří takto kvalitní projekty financovat z jiných zdrojů, jako je tomu v jiných členských státech, kde projekty Seal of Excellence podporují ze strukturálních fondů Evropské unie.

 „Velmi nás těší a jsme hrdí na tyto úspěchy v evropských programech podpory high-tech SME. To že stojíme za investici, že jsme vysoce inovativní a že naše projekty jsou kvalitní, bráno evaluací Evropské komise, to je něco, co nás ujišťuje v tom, že naše práce dává smysl,“ říká Jan Proček, prokura firmy AtomTrace.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary

Doporučujeme