Brněnský CactuX chce uspět s využitím počítačové tomografie v průmyslu

Společnost CactuX vznikla ze Středoevropského technologického institutu Vysokého učení technického v Brně v roce 2020. Byla založena za účelem zefektivnění přenosu výsledků výzkumu na průmyslový trh.

Působí v oblasti rentgenové počítačové tomografie (CT), která je široce využívána nejen ve známých lékařských aplikacích, ale v posledních deseti letech se její využití rychle rozvíjí i v průmyslu.

Počítačová tomografie nachází v poslední době více uplatnění i v průmyslu.

Společnost CactuX se zaměřuje na hi-tech produkty, které automatizují, zjednodušují a inovují proces CT analýzy. Společnost neustále roste – také díky poradenským službám členů sítě Enterprise Europe Network (EEN) – a rozvíjí své portfolio produktů, které v současné době tvoří dvě produktové řady. Jedná se o řadu motorizovaných manipulátorů a specializovaných kalibračních fantomů.

Na startu firmě pomohl grant od města Brna

Inovační agentura JIC, člen sítě EEN, se se společností poprvé setkala krátce po jejím založení. Společnost se přihlásila do výzvy programu „Prototypuj a ověřuj“, který JIC realizuje za finanční podpory statutárního města Brna. Získaný grant pomohl společnosti dokončit její nový produkt – motorizovaný manipulátor SaguaroX M – do podoby výrobku připraveného k malosériové výrobě a uvedení na trh. Kromě finančních prostředků získala společnost také intenzivní poradenskou podporu od konzultantů JIC.

Centrum JIC podporuje začínající firmy různými způsoby, například za pomoci losování takzvaných kreativních voucherů.

„Během projektu jsme od JIC získali poradenskou podporu, což považujeme za největší přidanou hodnotu. S odborníky z různých oblastí jsme konzultovali především naše plány, strategie, ale také operativní fungování, což vedlo k vyjasnění našich cílů a zefektivnění naší práce. Díky tomu jsme určili směr dalšího vývoje, který vedl k rozšíření našeho produktového portfolia, stanovili jsme naši cenovou politiku a v neposlední řadě i naši firemní strukturu. Celý tento proces nás vedl ke kritickému zamyšlení nad naší začínající firmou a také rozšířil naše kontakty v podnikatelské komunitě,“ vysvětluje přínos konzultace Zuzana Stubianová, prokuristka společnosti CactuX.

Díky grantovému programu a konzultacím uvedla společnost na trh svůj první výrobek. Na základě zpětné vazby získané z trhu vyvinula celou produktovou řadu motorizovaných manipulátorů SaguaroX.

S podnikatelským plánem pomohl zahraniční kouč

Dalším krokem bylo zefektivnění a zlepšení služeb a produktů, proto společnost zavedla řízení kvality a získala certifikaci ISO 9001.Následně se rozhodla uvést na trh druhou produktovou řadu – řadu kalibračních fantomů. Společnost je vyvinula ve spolupráci s CEITEC VUT a společnostmi Rigaku a Thermo Fisher Scientific. Na komercializaci jednoho z nich, R1-Shadow, získala společnost podporu Technologické agentury ČR v rámci výzvy GAMA2. Kromě toho mohla společnost CactuX využít know-how mezinárodního kouče, kterého na základě specifických potřeb společnosti vybrala z databáze zprostředkované sítí EEN expertka Monika Vrbková z JIC.

Český aplikátor Tugi zlomí strach lidí z injekcí

„Podobně jako v programu „Prototypuj a ověřuj“ jsme kromě finanční podpory dostali možnost konzultovat naše podnikatelské plány s mezinárodním koučem Richardem BIljardem. Tuto příležitost jsme využili k získání zpětné vazby k našemu obchodnímu modelu, firemní struktuře nebo nastavení ochrany duševního vlastnictví. Dostali jsme mnoho cenných rad, zejména v souvislosti s plánovanými inovacemi a dalším rozvojem společnosti,“ oceňuje Zuzana Stubianová.

V současné době vstupuje CactuX do další fáze svého rozvoje – v následujících měsících plánuje přestěhování do větších prostor a připravuje se na vstup na nové zahraniční trhy. Vizí a strategií je stát se celosvětově uznávanou společností v oblasti vývoje inteligentního příslušenství a poskytovat jedinečné služby komunitě průmyslových CT.

Zdroj: Enterprise Europe Network, autor: Zuzana Hadašová

Doporučujeme