Brněnští podnikatelé založili investiční fond

V roce 2017 byl Ladislav Chodák nominován a také zvolen předsedou představenstva Regionální hospodářské komory Brno, instituce s členskou základnou čítající přes 450 členů.

Ta dnes představuje moderní podobu organizace, která pečuje o rozvoj podnikání v regionu. Jedním z viditelných projektů RHK Brno je investiční fond.

Ilustrační fotografie

Fond spoluvlastněný Komorou, to není obvyklé. Co vás k tomu přivedlo?

Změnil se náš způsob myšlení. S mým nástupem došlo ke generační obměně představenstva. Nebyla to žádná revoluce, ale přirozený trend podnikatelského prostředí v Brně. Směřujeme ke znalostní ekonomice s vysokou přidanou hodnotou.

A pokud má Komora podnikatelům opravdu efektivně pomáhat, nemůže se omezit pouze na školení a setkávání podnikatelů. V dnešní době je pro podnikatele zcela zásadní být na špici technologického vývoje. K tomu jim nabízíme prověřená řešení v podobě klastrů: Industry 4.0, Kybernetická bezpečnost, Life Science a Brno Space. Druhou podstatnou částí podnikání je obchod.

U nás a na Slovensku to každý zvládne sám. Být úspěšný na českém trhu, to je jako vytvořit prototyp stroje. Ověřili jste funkčnost a nyní je třeba expandovat do zahraničí a dělat opravdový byznys. V tom už se ale hodí zkušenosti. Naštěstí existují úspěšní podnikatelé, kteří to dokázali a jsou ochotni se podělit o své zkušenosti. Proto je také velmi oblíbené Centrum zahraničního obchodu a velmi důležitá naše účast v European Enterprise Network.

A zmíněný fond?

Nechali jsme se inspirovat dotazy členů, když začalo naše hospodářství vykazovat nestabilitu. Víte, který byl nejčastější? „Mám nějakou hotovost, kam mi doporučíte investovat?“ Vysvětlovali jsme, že každá investice pro investora představuje riziko a neexistuje univerzální návod, kam peníze investovat. Ale cítili jsme, že je to málo.

Pozvali jsme proto ekonomy, pořádali semináře, a nakonec nám vyšlo, že největší stabilitu by vykazoval fond, který by byl dostatečně diverzifikovaný, vytvořený z většího množství středních a malých ziskových firem. Ty mají dostatečnou flexibilitu a odolnost, aby přečkaly časy zlé, a přitom skvělou příležitost růstu v časech lepších.

A když už jsme došli k definici nástroje, shodli jsme se současně na tom, že nemůžeme doporučovat fond, kde nemáme vliv na řízení a dodržování stanovených investičních pravidel. Lidský faktor je velmi zásadní. Vyřešili jsme to tak, jak je u nás v brněnské Komoře zvykem – inicializovali jsme vznik společnosti ADAX Private Equity Fund SICAV, což je vlastně fond kvalifikovaných investorů. Ten bude postupovat přesně podle zvolené strategie.

Všechny podrobnosti i kontakty najdete na webu A-DAX INVEST

Stanovili jste si nějaké mantinely?

Míříme na zhodnocení investic 10 procent p. a., naším cílem je mít do 5 let alespoň 30 firem v hodnotě 3 miliard korun. Řídicí struktura fondu přitom může zůstat velmi úzká a efektivní. Předpokládáme pro každou firmu jednoho zpravodaje z řad našich členů, který bude dbát o to, aby se koupená firma rozvíjela dle předpokladů a velikosti trhu.

Protože zřízení a řízení takového fondu není úplně triviální záležitost, chceme nabídnout investiční výhody všem členům HK ČR. Navíc budeme kupovat firmy po celém Česku, tak proč by se partnerské komory nemohly postarat o firmy ve svém regionu? Samozřejmě za dohodnutou odměnu, stejně jako při získávání peněz do fondu.

Během dubna jsem proto odeslal osobní dopis všem kolegům, předsedům ostatních oblastních nebo krajských hospodářských komor s nabídkou spolupráce. Jsme přece podnikatelé a naší největší kompetencí je podnikání. Proč toho nevyužít ve prospěch nás všech?

Ilustrační foto

Jak budete firmy získávat?

Pevně věříme, a zatím to tak i vypadá, že největším zdrojem budou opět naši členové. Nemálo podnikatelů dozrálo do věku, kdy se rýsují nové výzvy, tentokrát mnohem osobnější. Pokud nemáte komu firmu předat, pak ji musíte prodat. Proč ji neprodat do fondu, kde víte, že se vám o ni dobře postarají, protože budete moci stále mentorovat její nový management.

Předpoklad prodeje je totiž to, že si prodávající koupí za 30 až 50 procent kupní ceny akcie fondu Adax. Zájem na dobrém předání a fungování firmy je potom zřejmý a další zhodnocení kupní ceny vítané.

Akcie fondu jsou dostupné celé veřejnosti?

Jedná se o fond kvalifikovaných investorů, který má dvě třídy akcií: A pro širokou veřejnost se zhodnocením 6 až 10 procent a B pro členy Hospodářské komory se zhodnocením 8 až 12 procent. Obecně míříme na zhodnocení vložených investic 10 procent, ale v případě úspěchu se s investory, členy Komory, rádi podělíme o další procenta…

Ladislav Chodák

Podnikatelskou dráhu zahájil hned po revoluci, od roku 1990 založil nebo se aktivně podílel na založení přes 30 firem podnikajících především v IT sektoru, ale i ve strojírenství a stavebnictví.

Od roku 2010 již nepracuje v operativě žádné firmy, věnuje se především rozvoji a mentoringu svých firem a investicím do technologických startupů. V roce 2015 umožnil vznik první laboratorní soukromé základní školy v České republice Labyrinth.

Nemalou měrou se zasloužil i o rozvoj sportu ve městě Brně – založil extraligový volejbalový klub Volejbal Brno, kde je čestným předsedou, a podporuje také baseball, který dodnes aktivně hraje stejně jako tenis nebo golf.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Petr Simon

• Oblasti podnikání: Investice | Obchod

Doporučujeme