Brno jako centrum vývoje robotů? CEITEC rozšiřuje své výzkumné zaměření

Doposud se vědci v rámci brněnského centra CEITEC soustředili zejména na výzkum v oblasti živých věd, pokročilých materiálů a nanotechnologií. Vedení vědeckého centra však rozhodlo, že se nově zaměří na vývoj řízení, senzorů, robotických systémů a umělé inteligence.

Toto rozhodnutí mimo jiné podporuje skutečnost, že se výzkumníkům na CEITEC VUT podařilo získat projekt RICAIP. Díky němu totiž vzniká v jedné z průmyslových hal Pod Palackého vrchem testbed Průmyslu 4.0 za přibližně 450 milionů korun.

Novou výzkumnou oblast povede profesor Pavel Václavek. Výzkumu zaměřeného na kybernetiku se na CEITEC VUT věnuje už od počátků vzniku centra. Foto: CEITEC VUT

„Zásadním impulsem pro rozšíření výzkumného zaměření bylo také získání mezinárodního projektu RICAIP v prestižním evropském programu TEAMING. Díky podpoře 450 mil. Kč bude v letošním roce v institutu CEITEC VUT zprovozněno výzkumné a inovační centrum, jehož cílem je vývoj technologií s využitím umělé inteligence a robotiky pro plně automatizovanou výrobu, kterou si bude moci zadat a využívat kdokoliv na světě,“ říká Radimír Vrba, ředitel CEITEC VUT. Projekt RICAIP je spoluprací pražského CIIRC ČVUT, brněnského CEITEC VUT, a také institutů ZeMa a DFKI v Německu. 

Výzkum a vývoj v oblasti kybernetiky a robotiky není na CEITEC VUT úplnou novinkou. Už od počátku fungování centra zde působí výzkumná skupina Pavla Václavka. Její členové se tématům spojeným s vývojem vysoce automatizovaných a inteligentních systémů v rámci institutu tedy věnují už skoro deset let. Za tu dobu se jim úspěšně podařilo proniknout do oblastí jako jsou elektrické a autonomní automobily, výrobní technologie pro Průmysl 4.0 nebo inteligentní robotika. V minulosti výzkumníci představili své roboty pro záchranáře, spolupracovali na vývoji cenově dostupného elektrického automobilu nebo jeho řídicího systému. Výzkumná skupina díky svým aktivitám také navázala partnerství s mnoha zahraničními i domácími firmami či institucemi. 

Vedení CEITEC VUT si slibuje, že nový výzkumný program s názvem „Technická kybernetika, instrumentace a systémová integrace“ nejen naváže na předchozí úspěchy centra v této oblasti, ale také bude následovat aktuální trend uplatňování výsledků excelentního výzkumu v aplikační sféře. „Digitalizace, automatizace a využití prvků umělé inteligence jsou v centru zájmu v řadě oblastí, ať už jde o výrobu nebo automatické dopravní prostředky. Tyto technologie umožní přenechat rutinní práce strojům a lidem dovolí věnovat se spíše kreativním činnostem. Našim cílem je spojit znalosti vědců a výzkumníků s kompetencemi předních českých a světových firem k rychlejšímu uvedení těchto technologií do praxe“, vysvětluje Pavel Václavek, koordinátor nového výzkumného programu.

Zdroj: TZ CEITEC, Kateřina Vlková

• Témata: Inovace a byznys
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme