Brzy bude možné platit přes švédský platební systém Swish i v zahraniční

Švédská bezhotovostní aplikace spolupracuje se šesti dalšími společnostmi na vytvoření evropské sítě pro mobilní platby.

Stále větší počet obchodů dovoluje svým zákazníkům zaplatit prostřednictvím aplikace pro bezhotovostní převod a brzy bude možné tímto způsobem platit za nákupy mimo území Švédska, jak na začátku září oznámila společnost Swish. 

Společnost navázala spolupráci se zahraničními poskytovateli podobných služeb a společně vytvořili Asociaci mobilního platebního systému (EMPSA), která umožní Švédům používat Swish v Belgii, Německu, Rakousku, Finsku, Dánsku, Portugalsku, Švýcarsku a Norsku. Organizace EMPSA spojuje na 25 milionů registrovaných uživatelů napříč sedmi zeměmi. 

Možnost uskutečňovat Swish platby také v zahraniční je důležitou prioritou pro více než 7 milionů našich uživatelů. Společně v EMPSA v současnosti podnikáme zásadní kroky ke spuštění služby, zatímco posilujeme evropskou spolupráci mezi elektronickými „peněženkami“, jak uvedla v prohlášení CEO společnosti Swish Anna-Lena Wretmanová, která je také vicepředsedkyní EMPSY. 

Swish je jedno z částí švédské transformace v budoucí bezhotovostní společnosti. Každé čtyři z pěti plateb se uskutečňují platební kartou a zpráva navrhuje, že by se Švédsko mohlo stát bezhotovostní společností před rokem 2030. 

Situace je jiná v ostatních evropských zemích, jako například v Itálii, kde se tři čtvrtiny spotřebních nákupů uskutečňují v hotovosti. Ale ve Švédsku se za taxík nebo podomní prodej časopisů platí běžně bezhotovostně. 

Nicméně, některé z předních kritik bezhotovostního trendu varovaly, že tento vývoj skončí nejen vyjmutím starší a znevýhodněné populace z bankovního systému, ale také ke zvyšujícímu se riziku podvodů na internetu. Argumentuje se také často tím, že Swish je složitý pro nerezidenty, neboť systém Swish vyžaduje osobní číslo (to slouží pro identifikaci osob, je používáno úřady, zdravotními zařízeními, bankami, školami apod.) při registraci do systému. 

Zapojení České republiky do tohoto sytému zní zatím jako hudba budoucnosti, banky v Česku doposud podobnou službu nenabízí, když pomineme zapojení do systému Apple Pay nebo Google Pay. 

Platební zvyklosti ve Švédsku, respektive pozvolný přechod na bezhotovostní ekonomiku, je nutné mít na zřeteli při snaze o vstup na švédský trh a při dovozu výrobků a služeb do Švédska. Kancelář CzechTrade Stockholm je připravena řešit s českými exportéry jejich potřeby individuální formou.

Připravil kolektiv pracovníků CzechTrade Stockholm.
Zdroj: thelocal.se

• Teritorium: Švédsko

Doporučujeme