Budoucnost amerického maso-zpracujícího průmyslu po hackerském útoku

V posledních několika letech narušily chod amerického maso-zpracujícího průmyslu hned tři pohromy – požár (závod v Holcombu, Kansas v roce 2019), pandemie covid-19 a nyní kybernetický útok.

Tyto tři události pouze dokladují, jak je tento sektor vysoce koncentrovaný a disponuje jen malým prostorem pro případné chyby. Útok kybernetických vyděračů na největšího světového producenta masa – společnost JBS na konci května ochromil pětinu americké produkce masa a zastavil provoz závodů až v Austrálii a Kanadě.

Toto narušení vyvolává otázky, jestli tato vysoká koncentrace několika obřích společností nepodkopává odolnost odvětví. Navíc přichází v době, kdy je koncentrace na trhu zkoumána v celé řadě oblastí.

V celosvětovém měřítku zůstává porážka a zpracování masa spíše roztříštěné, naopak v USA je to u skotu z 80 % v rukách 4 společností (JBS, Tyson, Cargill a National Beef Packing Co.), u prasat pak ze 70 %. Tyto společnosti se dále snaží o expanzi do Asie a Evropy. V posledních dvou dekádách došlo k výrazné konsolidaci, protože velké společnosti využívají své velikosti k vyrovnání cyklů růstu a poklesu na komoditních trzích.

Sucho před téměř deseti lety způsobilo, že ceny krmiv pro zvířata dosáhly rekordních výšek a zisky z chovu hospodářských zvířat se snížily, což některé společnosti přimělo k odchodu z tohoto odvětví. Úspory z rozsahu se také ukázaly jako důležitý faktor v době celosvětového růstu poptávky po mase.

Až donedávna šlo vše relativně hladce. Požár v Holcombu v srpnu 2019 však způsobil prudký výkyv na trhu, kdy ceny skotu výrazně poklesly, naopak ceny masa vyletěly vzhůru. Nucené výluky zpracování z důvodu masivního rozšíření infekce covid-19 vloni vyřadily některé zpracovatelské závody a vyvolaly určitý nedostatek masa. K tomuto problému se přidala ještě obvinění, že tyto podniky přehlíží ochranu svých zaměstnanců.

Chovatelé skotu, prasat a drůbeže si navíc stále více stěžují, že zatímco spotřebitelé platí za maso více, k nim se spravedlivý podíl na tržbách nedostane. Situace se dostala již tak daleko, že se vybrané profesní organizace zastupující chovatele sjednotily v požadavcích, aby masokombináty zveřejňovaly více informací o nákupech a aby americké ministerstvo spravedlnosti veřejně informovalo o antimonopolním vyšetřování, které před rokem zahájilo u těchto čtyř společností.

V Kongresu byly dále předloženy návrhy zákonů, které požadují větší transparentnost při stanovování výkupních cen. Federální ministerstvo zemědělství dále plánuje využít část prostředků z nedávného záchranného balíčku v hodnotě 1,9 bilionu dolarů na pomoc malým a středním zpracovatelům masa při rozšiřování provozu, čímž by se měla rozředit vysoká koncentrace v sektoru.

Autor: Petr Ježek. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Témata: Ekonomika ve světě

Doporučujeme