Budoucnost logistiky

„Technologie mění tvář průmyslu. Digitální fitness a jasný tržní záměr budou základními předpoklady úspěchu,“ uvádí Coolin Desai, britský partner společnosti PricewaterhouseCoopers a vedoucí sekce dopravy, distribuce a logistiky v analýzách PwC.Zpráva z roku 2016 dále identifikuje čtyři možné budoucnosti pro odvětví logistiky, z nichž všichni respondenti uznávají dopad technologie.

Je důležité, aby firmy i nadále pozorně sledovaly, jak se nové technologie – od datových analýz až po automatizaci a platformová řešení – transformují na širší trhy. Na trhu logistiky tak mohou inovátoři vyhrát předčasné výhody. To ví Coolin Desai i 90 % oslovených společností. Ty chápou, že data a analytické nástroje budou hrát klíčovou roli v obnově průmyslu již v průběhu příštích pěti let.

Studie nicméně ilustruje budoucnost v mnohem širším horizontu, kdy tzv. fyzický internet bude stejně běžný jako dnešní FTP služby a kdy autonomní auta dospějí natolik, že jsou schopna snímat své prostředí a navigovat bez lidského vstupu. Zhruba polovina oslovených společností také uznává, že absence digitální kultury v jejich vlastní organizaci je největší výzvou, které čelí. Zajímavé je, že se posouváme k pojmu „digitální kultura“, zatímco začátek 21. století ovládala „kultura elektronická“.

Vzhůru a vpřed

Budoucí scénáře PwC také operují s tzv. fyzickým internetem a jeho konceptem. V rámci tohoto konceptu by mělo být hmotné zboží posíláno obdobným způsobem, jakým dnes posíláme informace na internetu (tedy jako zprávy posílané přes e-mail nebo chat). Tento systém je postaven na horizontální i vertikální spolupráci mezi jeho jednotlivými složkami. Umožňuje rychlejší převoz nákladu, doručení zásilek a sdílení informací mezi partnery. Koncept fyzického internetu zatím existuje jen v teoretické rovině a ještě není úplně vypracován. Úvahy vedou k tomu, že by mohl být uveden do praxe do roku 2050.

Nejbližší budoucnost nám jako vždy roste před očima. Například vertikální logistika klíčí po celém světě včetně Česka (jeden z vertikálních skladů stojí na severní hranici Prahy u Zdib). Amaury Gariel z CBRE věří, že právě cesta vzhůru je cestou vpřed a vertikální sklady podle něj najdou uplatnění i v rámci tzv. logistiky poslední míle, tedy v posledním článku před doručením zboží zákazníkovi.

V zásadě jde o ekonomický pragmatismus, protože až polovina všech nákladů v obchodním dodavatelském řetězci většiny typů zboží připadá na dopravu, zatímco výdaje na nemovitosti tvoří statisticky pouhých 5 % nákladů. Současně se firmy stále více snaží přiblížit k cílovým trhům a zákazníkům, aby zásobovací buňky umožňovaly nonstop zásobování, s rychlostí reakce v řádech několika minut. A příklady takového řešení? V Hongkongu zboží ve vertikálních skladech přepravují výtahy, zatímco v Paříži vyveze zboží po rampě do vyšších pater samotný kamion.

Early birds mezi námi

Proměny logistického trhu krásně ilustrují projekty Amazonu, v Asii zase Alibaba. Amazon, coby zákazník logistického průmyslu, se stal jeho účastníkem, když začal sám rozvíjet vlastní zkušenosti se skladováním. Výsledek – akvizice specialistů na automatizaci a jeho začlenění do Amazon Robotic. Asijský e-commerce gigant Alibaba zkvalitnil doručovací služby pro své prodejce tím, že v roce 2013 založil Cainiao. Cainiao Network není nic menšího než logistická společnost, která se v prvních dnech soustředila na urychlení dodávek v rámci druhé největší ekonomiky světa. Ale jak Alibaba začal šířit svůj dosah do jiných zemí, začala Cainiao zpracovávat i mezinárodní zásilku zboží objednaného online.

Připravte se

A co tedy říkají scénáře PwC? Každý ze čtyř modelů se věnuje roli zákazníků, technologie, nových hráčů a stávajících „držitelů tržních otěží“. V každém z nich se pak mění role a chování podle modelované vize.

Hned první scénář zásadně počítá s fyzickým internetem „SHARING PI – Physical internet“ a jeho sdílením napříč segmentem. Scénáři do minuje efektivní dobrovolná spolupráce (collaborative working), která ale umožňuje současným leaderům trhu držet si dominanci. Půjde v něm i o nové obchodní modely v rámci sdílení fyzického internetu. Jeho využití bude založené například na standardizaci velikosti zásilek, jejich označování a průvodních systémech. Zákazníci budou požadovat levné a zelené dodavatelské řetězce, průmysloví klienti pohodlí, dodavatelské řetězce a logistické společnosti budou vytvářet jedinečné hodnoty – bez nich jen těžko obstojí.

Sdílení tzv. fyzického internetu, start-up, shake-up


Druhým scénářem budoucnosti otřásají noví hráči, podle nich se také jmenuje „START-UP, SHAKE-UP“. Podíl získávají od zavedených společností (se kterými ale nadále spolupracují a jejich nabídku rozšiřují), díky průrazným technologiím, jako je tzv. blockchain (speciální druh distribuované decentralizované databáze uchovávající neustále se rozšiřující počet záznamů) a jiné datové analýzy. Nejvíce nákladná logistika poslední míle (poslední článek před doručením zboží zákazníkovi) je díky tomu silně fragmentovaná.

Scénář konkurenčního boje v modelu „KOMPLEXNÍ SOUTĚŽE“ se vyvíjí zcela v jiném směru a přeje velkým průmyslovým obchodníkům, kteří logistický trh penetrují. Nově manažerují nejen vlastní trhy, ale logistiku rozšiřují nabídkami mimo jádro tohoto businessu. Využívají svých hlubokých B2C znalostí, velkého objemu zákazníků a dodavatelů technologií na optimalizaci svých dodavatelských řetězců.

Komplexní tržní soutěž, Na měřítku záleží


„SCALE MATTERS“ je scénářem žraloků, kdy stávající vůdci trhu soutěží o dominanci skrze akvizice menších hráčů. Zjednodušují operace, využívání technologií a financování technologických mágů. Hlavní hráči se mohou synergicky spojovat, aby posílili pozici v zeměpisných oblastech.

Přístup ke kapitálu se stává klíčovým rozlišujícím faktorem, jak v oblasti vnitřního výzkumu a vývoje, tak při financování technologií zvyšujících efektivitu logistiky, jako je analýza dat, chytré analýzy a automatizace. Dopravci hledají dominantní postavení, urychlují fúze a akvizice v segmentu přepravy a námořní dopravy. Společnosti CEP (Courier, Express and Parcel) zvyšují efektivitu tzv. poslední míle zaváděním dronů (i pro vzdálené trhy), které slouží B2B i B2C zákazníkům a na vysoce konkurenčním trhu usilují o jedinečné prodejní body.

Skutečnou realitu určí samozřejmě výše a tok investic. Jejich stav od roku 2011 vykresluje částka 160 mil. dolarů investovaných do digitálního průmyslu, z čehož bylo 150 mil. dolarů ze soukromého kapitálu, 10 mil. pak investicí ze strany logistických firem. Za pár let se tak například 3D tisk může z dnešního výstřelku diváckých zpráv stát součástí logistického řetězce.

Převzato z časopisu Komora.

• Oblasti podnikání: Doprava, logistika | Služby

Doporučujeme