Budoucnost obnovitelných zdrojů v Argentině

Objem energie vyrobené z obnovitelných zdrojů zaznamenal v roce 2020 vzestup. Slunečné, větrné a vodní elektrárny se podílí na výrobě 31 % veškeré elektřiny v Argentině.

První místo s přehledem obsazují tepelné elektrárny s výkonem cca 82 000 GWh (61 %). Tyto elektrárny jsou zásobovány téměř většinou zemním plynem a v menší míře kapalnými palivy (topný olej a nafta), které jsou dražší a více znečišťují. V roce 2020 se však spotřeba plynu snížila o 5,6 %, zatímco objem topného oleje se mezi lety 2019 a 2020 ztrojnásobil. Třetí místo zaujímá energie jaderná (7,4 %). 

Význam obnovitelných energií v Argentině každým rokem roste. Pro českého čtenáře jsou ale statistiky v tomto ohledu zavádějící, neboť Argentina do čistých zdrojů nezapočítává energii vodní (ta spadá pouze do obnovitelných). Výstavba vodních elektráren totiž nenávratně mění ráz krajiny. Energie ze slunce a větru by podle zákona přijatého v roce 2015 měla do roku 2025 dosáhnout 20 % procent.

V roce 2020 však tento podíl činil pouze 10 % (rok předtím 6 % a v roce 2018 to bylo 2,4 %). Je však potřeba přiznat, že toto číslo v poslední době roste. Výroba pomocí větru loni zaznamenala meziroční nárůst o 69 % a v porovnání s energií sluneční vyrábí dvaapůlkrát více elektřiny (71:29). Naplnit výše zmíněný – zákonem daný- cíl však bude obtížné, neboť za poslední dva roky nezapočala výstavba žádné nové elektrárny a pandemie koronaviru spolu s hospodářskou situací v zemi investice do této oblasti upozadily. 

K dnešnímu dni existuje 168 komerčních projektů v oblasti čisté energie s instalovaným výkonem 4 369 MW. Z tohoto počtu bylo v posledních čtyřech letech kolaudováno 111 projektů (3 521 MW). Za jejich vznikem je třeba hledat nový regulační rámec Mater (velkoobchodní trh, kde působí velcí uživatelé) a hlavně program RenovAR. V rámci tohoto programu však v současnosti pouze dobíhají již dříve započaté projekty (mnoho z nich navíc uvízlo na mrtvém bodě).

Mezi roky 2016 a 2018 byla vyhlášena celkem tři kola tohoto programu, ve kterém mohly (i zahraniční) firmy žádat o dotace na výrobu obnovitelné, čisté energie. Čtvrté kolo v plánech předchozí administrativy figurovalo. Nástup nového prezidenta a následná pandemie koronaviru v době, kdy Argentině hrozil další státní bankrot, však tyto investice oddálil na neurčito.

Po doběhnutí některých rozestavěných projektů se dá odhadnout další mírný nárůst podílu čisté energie i pro rok 2021. Pokud však nynější argentinská vláda bude chtít do roku 2025 naplnit literu zákona, musí velmi brzy přinejmenším představit plán, jak tohoto cíle dosáhnout.     

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Buenos Aires (Argentina). Autor: Radek Hovorka, diplomat.

• Teritorium: Amerika | Argentina | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme