Budování digitální infrastruktury: Pomohou koordinátoři i spolupráce s obcemi

Maximálně dostupný vysokorychlostní internet (VRI) založený na sítích s velmi vysokou kapacitou (VHC) a 5G sítích. K tomu směřují současné aktivity Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Rezort ve spolupráci s partnery usiluje o to, aby moderní digitální infrastrukturu mohlo využívat co nejvíce domácností, a to i v nejzapadlejších obcích.

Proto vzniká síť regionálních koordinátorů Broadband Competence Office Česká republika (BCO), která bude pomáhat starostům s výstavbou sítí i při jednání s investory. Vše se bude odehrávat v souladu s memorandem o spolupráci, které MPO uzavřelo se Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR).       

Strategie a spolupráce

Sítě s velmi vysokou kapacitou, 5G sítě a rozvoj digitální infrastruktury jako takový MPO podporuje v duchu vládních strategických dokumentů. Ty hlavní jsou Akční plán 2.0 a materiál Implementace a rozvoj sítí 5G v ČR. Aktuálně se chystá Národní plán rozvoje sítí VHC. To vše proto, aby lidé v celé České republice měli co nejdříve rychlé připojení na internet s vysokou kapacitou a mohli tak využívat digitální služby i od veřejné správy, které moderní informační a komunikační technologie umožňují.  

„V duchu hospodářské vize Czech Republic: The Country for the Future chceme být světovým inovačním lídrem. Aby se tak stalo, potřebujeme mít v celé zemi funkční digitální infrastrukturu. Proto vzniká síť regionálních koordinátorů, která bude obcím s budováním infrastruktury pomáhat, proto posilujeme spolupráci se samosprávami reprezentovanými Svazem města a obcí,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„Spolupráce při budování digitální infrastruktury by měla mimo jiné zjednodušit přístup na městské pozemky a nemovitosti a ve výsledku tak urychlit připojení na internet všech subjektů v daném místě,“ doplňuje ministr.

„Zájmem a snahou všech obcí samozřejmě je, aby se v nich lidem dobře žilo a dostupné sítě elektronických komunikací jsou jedním ze základních předpokladů. Vítáme, že MPO samosprávám pomůže s rozvojem infrastruktury, budeme spolu koordinovat liniové stavby tak, aby potřebné finance vynakládaly efektivně. Koneckonců jsou to právě města a obce, které v rámci veřejné správy dlouhodobě nejlépe hospodaří,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl.

„Chceme také společně bojovat proti dezinformacím a posílit informovanost z věrohodných zdrojů. Už zavedená spolupráce se tak nyní rozšíří nejen o 5G sítě,“ dodává Lukl.    

Pomoc s územními plány

Mimo jiné by se měly uskutečnit společné akce v jednotlivých krajích, kde se starostové dozví, jak budování digitální infrastruktury postupuje a další potřebné informace. Kromě toho budou moci starostové průběžně využívat dříve zmiňovanou sít regionálních koordinátorů BCO.

Koordinátoři z BCO budou krajům a obcím radit kromě liniových staveb například s aktualizací územních plánů, pomáhat při jednání s investory, orgány a institucemi Evropské unie, s tipy na využívání dotací a dalších finančních nástrojů. Rovněž budou podporovat agregaci poptávky po vysokorychlostních službách či usilovat o odstraňování překážek a snižování investiční náročnosti. Souhrnně tedy: společně s MPO a samosprávami budou lidé z BCO hledat a prosazovat všechny způsoby, jak proces projektové přípravy a výstavbu vysokorychlostních sítí maximálně urychlit.“ 

„Jiné potřeby mají, a to nejen při budování digitální infrastruktury a přístupu na internet, malé obce, jiné středně velká města a jiné velká, tedy statutární města. Starostové a primátoři přitom mají k dispozici také personálně velmi rozdílný aparát. Ve Svazu vycházíme vstříc požadavkům samospráv všech velikostí a věříme, že bude fungovat i spolupráce s regionálními koordinátory BCO,“ sděluje výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR Radka Vladyková.

Poradenské kanceláře, které podporují rozšíření vysokorychlostních sítí, fungují v mnoha evropských státech. V České republice nyní vzniká centrální pražská kancelář a třinácti krajských územních koordinátorů. V centrále pracují čtyři pracovníci s dlouholetou praxí v telekomunikacích a zkušenostmi z výstavby sítí elektronických komunikací. V regionech budou pracovníci, kteří mají zkušenosti jak s prací pro obec, kraje či fondy, tak s výstavbou místních sítí. Kombinace znalostí a dovedností má vést k tomu, aby se vysokorychlostní internet maximálně rychle a kvalitně rozšířil.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme