Bulharská města investují do obnovy vozového parku městské dopravy

Bulharská vláda prostřednictvím operačního programu „Životní prostředí 2014-2020“ vyhlásila výzvu ke zlepšení kvality ovzduší ve městech prostřednictvím modernizace vozového parku městské hromadné dopravy. Na tento projekt vyčlenila celkem 500 mil. leva (cca 256 mil. EUR) a stanovila podmínku, že zastaralá vozidla budou nahrazena moderními elektrickými dopravními prostředky (tramvajemi, elektro a trolejbusy).Kromě zlepšeného ovzduší si slibuje také omezení hluku, snížení spotřeby paliv a zvýšení komfortu pro cestující. Projekt musí být dokončen do 40 měsíců od data zahájení. Pro české firmy působící v oboru představuje uvedený projekt jedinečnou příležitost k uplatnění na bulharském trhu.

Magistrát hlavního města Sofie podal na konci srpna žádost o přidělení finančních prostředků na jejich nákup z operačního programu EU Životní prostředí 2014–2020. Elektrobusy budou nasazeny na linkách spojujících okrajové městské části s linkami metra. Má se jednat o dva typy vozidel – 30 ks minibusů s délkou od 5,5 do 7,5 metru a 22 elektrobusů o délce 7,6 až 9,6 metru.

V tomto roce již Magistrát podal tři přihlášky na financování z uvedeného programu – na tramvaje, elektrobusy a trolejbusy. Od loňského roku jezdí po Sofii prvních 20 elektrobusů Yutong E 12 LF o délce 12 metrů.

Co se týče centra jižního černomořského pobřeží, v Burgasu zajišťuje městskou dopravu 67 autobusů, které jsou v provozu od roku 2013 a doposud najezdily přibližně přes 550 tis. km, a 10 starších z roku 2008. Magistrát plánuje přesun části z nich na meziměstské linky a nejstarší kusy půjdou do šrotu. Pořízením nových 56 elektrobusů by se posílila doprava uvnitř města a zlepšilo pohodlí cestujících. Magistrát kandiduje na financování z operačního programu Životní prostředí 2014-2020 spolu s městem vlastněnou firmou Burgasbus.

Zastupitelstvo města Varny odsouhlasilo v srpnu podání přihlášky na financování ze stejného programu EU a to ve výši 70 mil. BGN na nákup nových 54 kloubových a 23 jednočlenných elektrobusů a 10 trolejbusů. Díky těmto prostředkům by došlo k úplné obměně vozového parku městského dopravního podniku.

K dalším městům, která se přihlásila k financování obnovy městské dopravy v Bulharsku, patří Vraca, Pernik, Pleven, Ruse, Sliven, Stará Zagora, Chaskovo a Šumen.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sofii (Bulharsko). Autor: Ing. Petr Vávra, zástupce velvyslance.

• Teritorium: Bulharsko | Evropa | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme