Bulharská rafinérie zainvestuje do nové vlastní tepelné elektrárny

Lukoil Neftochim Burgas oznámil, že ještě v roce 2021 plánuje zahájit rekonstrukci a rozšíření tepelné elektrárny (TE LNB) na pozemku rafinérie. Celkové náklady projektu dosáhnou cca 339 mil. BGN (173 mil. EUR) a nová elektrárna by měla disponovat 960 MW tepelného a 257 MW elektrického výkonu. Plánovaný termín dokončení je rok 2024. Pro české vývozce může být tento investiční záměr v tradiční energetice zajímavou příležitostí k uplatnění.

Z pětiletého plánu rozvoje TE LNB, který podle Energetického zákona předložila jako samostatná firma ke schválení regulátorovi (KEVR), vyplývá, že do roku 2024 má být do projektu vloženo cca 339 mil. BGN (173 mil. EUR). Hlavním důvodem pro zahájení projektu je fakt, že stávající TE, jejímž úkolem je zajistit nepřetržitý provoz chemických zařízení, často vykazuje poruchy, zejména poté, co byl zprovozněn nový Komplex pro zpracování těžkých zbytků z hydrocrackingu asfaltu (H-Oil). Spotřeba tepelné a elektrické energie v kombinátu je srovnatelné s velkým městem.

Nová TE má disponovat 960 MW tepelného a 257 MW elektrického výkonu. Pro srovnání – Teplárna Sofie, jež je největším zařízením tohoto druhu v zemi, udává výkon 1 253 MW tepla a 239 MW elektrické energie. TE bude využívat jako palivo pouze zemní plyn a veškerá vyprodukovaná tepelná i elektrická energie bude využita v rámci kombinátu, nepočítá se s dodávkami do sítě.

Potřebné investice má pokrýt samotná firma Lukoil, přičemž v roce 2021 počítá s náklady ve výši přes 81 mil. BGN (především rozšířený základní projekt, zahájení pracovního projektu modernizace TE a dodávka plynových turbín). V roce 2022 přijdou největší investice – cca 140 mil. BGN, neboť se počítá s dodávkou kotlů, hlavního i pomocného zařízení. Samotné stavebně-montážní práce proběhnou hlavně v roce 2023, což si vyžádá 69 mil. BGN. V posledním roce investiční výstavby je plánováno vynaložit 45 mil. BGN.  

Rozvoj energetiky je tradičním strategickým oborem bulharské ekonomiky, který české firmy sledují a hledají potenciální projekty pro jejich zapojení. S ohledem na zaměření projektu a zkušenosti českých vývozců nemusí být ani tato investice výjimkou.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sofii (Bulharsko). Autor: Ing. Petr Vávra, zástupce velvyslance.

• Teritorium: Bulharsko | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika | Investice

Doporučujeme