Bulharské hlavní město plánuje výstavbu dalších šesti stanic metra

Společnost Metropoliten, kterou vlastní hlavní město, oznámila, že rozšíří síť sofijského metra o dalších šest stanic, což si vyžádá investice ve výši 530 mil. BGN (cca 270 mil. EUR). Zároveň vyhlásila veřejnou zakázku, rozdělenou na pět samostatných částí, s konečným datem pro přihlášení zájemců do 15. dubna 2021.

Podle plánu by měla být výstavba dokončena do roku 2024. Tento zajímavý investiční záměr představuje potenciální příležitost i pro české firmy, které se již v minulosti zapojily do podobných projektů a dosáhly i konkrétních úspěchů.

Sofijské metro zažilo v posledních letech významný rozvoj – naposledy se slavnostně rozjely nové vlakové soupravy na nové lince 3 vloni na jaře. Nyní oznámila městem vlastněná společnost Metropoliten, že plánuje další rozšíření sítě o šest stanic (linka 3 etapa IV), což si vyžádá 530 mil. BGN (270 mil. EUR). Financování by mělo být zajištěno z prostředků Plánu obnovy po pandemii koronaviru, jehož návrh předloží vláda ke schválení Evropské komisi. Podle plánu by měla výstavba skončit do roku 2024.

Stavba samotného metra bude doplněna i o nová parkovací místa, podchody pro pěší, obchodní prostory, výtahy pro tělesně postižené osoby atd. Veřejná zakázka bude rozdělena do pěti částí – tři z nich zahrnují výstavbu podzemní trati (1,5–2 km) a dvou stanic (v jednom případě i s dvoupatrovým podzemním parkovištěm), čtvrtá ražbu 5,3 km tunelu (nejdražší – 190 mil. BGN) a pátá systém řízení a kontroly, komunikace a zabezpečení. Podle tendrových podmínek se může uchazeč ucházet pouze o jednu část, což dává i větší možnost pro uplatnění zahraničních firem.

Ještě letos by se měly veřejnosti otevřít zbývající čtyři stanice na lince 3 (etapa II). Před koncem roku 2020 vybral Metropoliten dodavatele pro výstavbu nových tří stanic (etapa III) v hodnotě 216 mil. BGN bez DPH (110 mil. EUR).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sofii (Bulharsko). Autor: Ing. Petr Vávra, zástupce velvyslance.

• Teritorium: Bulharsko | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika | Investice

Doporučujeme