Bulharské ministerstvo vydá na 40 milionů leva na boj s koronavirem

Ministerstvo zdravotnictví Bulharské republiky oznámilo, že vydá na 40,4 mil. BGN (20,7 mil. EUR) na boj s koronavirem. Prostředky budou určeny na nákup zdravotnického vybavení, zařízení pro infekční oddělení v nemocnicích, léky, spotřební materiál, ochranné prostředky a další nezbytné výrobky pro boj se současnou pandemií. Pro české firmy může být toto opatření zajímavou příležitostí k uplatnění získaných zkušeností, výsledků vývoje a rozběhnuté výroby uvedených výrobků.

Vláda odsouhlasila přesun 40 mil. BGN z operativního programu Regiony v růstu na prioritní operativní program Regionální zdravotní infrastruktura, jež půjdou na nákup zdravotnického vybavení a roušek pro boj s covidem-19.

Konkrétně budou pořízena zařízení pro nemocniční infekční oddělení jako inhalátory a respirační přístroje, dále budou nakoupeny léky, spotřební materiál, testy, ochranné obleky, osobní ochranné prostředky, roušky a další výrobky nezbytné pro posílení kapacity nemocnic v boji s koronavirem. Prostředky obdrží Ministerstvo zdravotnictví, jež určí typ a objem nezbytného vybavení a zdravotního materiálu.

Ministerstvo zdravotnictví upřesnilo, že první prostředky již byly využity. V rámci projektu podpory systému rychlé zdravotnické pomoci byla dodána 152 sanitní vozidla z celkového počtu 400 kusů. Mají se nakoupit také helikoptéry.

Pro české firmy, které vyvíjejí a vyrábí výše uvedené výrobky, případně v posledních týdnech díky mimořádné situaci s pandemií koronaviru investovaly své prostředky, úsilí a znalosti do vývoje unikátních produktů, mají šanci jednak pomoci partnerské zemi, jakož i uplatnit tyto investice v podobě reálného kontraktu.

Zájemci se mohou spojit s Odborem ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí České republiky v Praze, kde kolegové připravují ve spolupráci s Asociací výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků společnou nabídku z české strany, kterou český úřad spolu s dalšími úřady ve světě nabídne místním úřadům ke zvážení.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sofii (Bulharsko). Autor: Ing. Petr Vávra, zástupce velvyslance.

• Teritorium: Bulharsko

Doporučujeme