Bulharsko chce prozkoumat nová ložiska ropy a plynu v Černém moři

Bulharská vláda se rozhodla vypsat výběrové řízení na průzkum a povolení k těžbě ropy a zemního plynu v Černém moři. Věří, že zopakuje úspěch Rumunska i Turecka, které ve svých výlučných ekonomických zónách hlásí pozitivní výsledky průzkumů ložisek.

Bulharsko vypíše výběrové řízení na průzkum a povolení k těžbě ropy a zemního plynu v oblasti Blok 1-26 Khan Tervel v Černém moři. České firmy by se v případě zájmu mohly podílet na budování potřebné infrastruktury, která posílí energetickou nezávislost a bezpečnost Bulharska.

Ilustrační fotografie

V letech 2002–2008 získala souhlas pro průzkum firma Vintage Petroleum International, nicméně z realizace nakonec sešlo. Povolení pro blok o rozloze 4 032 km2 bude platit pět let a může být třikrát prodlouženo o dva roky, uvedla vláda. Projekt předpokládá provedení 3D seismického průzkumu, přípravu geologického modelu pro určení perspektivních vrtů, posouzení ropného potenciálu a provedení průzkumného vrtu.

ExportMag.cz: Česká firma uspěla v Turecku s dodávkami pro plynovody

Zájemci o účast v tendru by měli složit zálohu ve výši 15 000 bulharských leva (asi 7700 eur) a musí doložit čisté tržby v celkové výši nejméně 150 milionů eur za poslední tři finanční roky. Kromě toho by žadatelé měli mít k dispozici software pro interpretaci seismických dat a tým odborníků, který bude provádět projektové činnosti. Nabídky budou hodnoceny na základě navržených pracovních plánů, financování ochrany životního prostředí a nabízených bonusů.

Stát chce vstoupit do konsorcia

Bulharsko zvažuje, že by se podílelo ve výši 20 % na konsorciu firem TotalEnergies a ÖMV Petrom, jež provádí průzkum potenciálních ložisek ropy a plynu v bloku Khan Asparuh v hlubokých vodách Černého moře. Povolení k průzkumu v oblasti o rozloze cca 14 tisíc m2 získalo konsorcium již v roce 2012. Blok Khan Asparuh se nachází mezi ložiskem Neptun v rumunské výlučné ekonomické zóně v Černém moři (odhad zásob cca 100 miliard m3) a zřejmě největším tureckým ložiskem zemního plynu Sakarya.

Již zmíněný Blok 1-26 Khan Tervel leží na jih a západně od něj se nachází blok Khan Kubrat (dříve Silistar), kde již v roce 2015 získala práva na průzkum firma Shell, avšak neměla úspěch. Jednání povede ministr energetiky a potenciální investici by měla realizovat státem vlastněná firma Bulharský energetický holding. Jednání podpořila komise pro energetiku na návrh strany GERB a návrh získal podporu i v plénu.

Podle stranického experta na energetiku Deliana Dobreva lze očekávat, že konsorcium objeví zásoby zemního plynu ve východní části zmíněného bloku, jež by umožnily těžit 13 miliard m3 suroviny ročně. Celý blok by mohl skrývat mezi 210 až 510 miliardami m3 zemního plynu. Konsorcium hledá investory také mimo Bulharsko, jelikož náklady na rozjezd projektu budou poměrně vysoké (podle TotalEnergies mezi 80 až 100 mil. USD/vrt). Podle Deliana Dobreva si průzkum doposud vyžádal více než 450 mil. eur. Od bulharského státu očekává konsorcium kromě finanční i institucionální podporu.

Ilustrační fotografie

TotalEnergies chce dva vrty

Z prezentace TotalEnergies, kterou v parlamentu představil Delian Dobrev, vyplývá, že se firma hodlá soustředit na dva vrty, Vinekh a Krum, s celkovou očekávanou produkcí v objemu 13 miliard m3 zemního plynu ročně. Vinekh, který by měl přijít na řadu jako první, se nachází ve vzdálenosti 185 km od pobřeží, má mít potenciál okolo 5 miliard m3 ročně v horizontu 2030–2040 a 3 miliardy m3 ročně mezi lety 2040 a 2050. V druhém čtvrtletí 2024 by měla firma uskutečnit vrt, který by měl prokázat existenci předpokládaných zásob. Druhá oblast, Krum, se nachází 150 km daleko od pobřeží a měla by poskytnout více plynu, až 8 miliard m3 ročně v období 2031–2044 a 4 miliardy m3 ročně do roku 2050. Průzkum v tomto místě přijde zřejmě na řadu až později.

Pokud se zásoby v Khan Asparuh prokážou, rozvoj těžby bude mnohem nákladnější, než průzkum – vybudování infrastruktury na pobřeží a v moři si podle odhadů vyžádá mezi 4 až 6 miliardami eur na každý projekt. Tím by došlo ke značnému navýšení potřebných investic ze strany Bulharska, na druhé straně by byla posílena energetická nezávislost země.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sofii (Bulharsko). Autor: Petr Vávra, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Bulharsko | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary

Doporučujeme