Bulharsko může získat finance z EU na snížení energetické závislosti na Rusku

Evropská unie hodlá prostřednictvím nového nástroje REPowerEU snížit energetickou závislost členských zemí na Rusku. Zatím se stále upřesňují potřebné podmínky pro vynaložení prostředků v celkovém objemu cca 300 mld. EUR.

Z toho 100 miliard má jít do rozpočtu členských zemí jako nenávratná pomoc a zbytek v podobě půjček. Podle předběžných odhadů by Bulharsko mohlo díky tomuto instrumentu získat až 500 milionů EUR, které mohou být využity pro sanaci obytných domů, výstavbu obnovitelných zdrojů energie, energetické úspory atd.

Ilustrační fotografie

Vzhledem k tomu, že české firmy disponují jak potřebnou zkušeností z této oblasti, tak i schopností vyrobit a dodat nezbytné technologie a materiály či poskytnout odpovídající služby, jedná se do budoucna o zajímavý potenciál k využití.

Bulharsku se podařilo v letošním roce získat souhlas Evropské komise s několikrát upravovaným návrhem Národního plánu obnovy a odolnosti (NRRP), který rovněž obsahuje opatření na podporu energetické nezávislosti, zvýšení energetické efektivity a plnění úkolů spojených plánem EU (Green Deal). Mezi nimi se nachází i sanace obytných domů s vícero bytovými jednotkami.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

V roce 2021 byla dokončena sanace 29 obytných domů s větším počtem bytů na základě Národního programu pro obnovu obytných domů s vyčleněnými prostředky v hodnotě 2 miliardy BGN (cca 1 mld. EUR). V letošním roce pak byly podepsány smlouvy o cíleném financování v rámci uvedeného programu pro dalších 54 obytných domů.

Celkem bylo díky programu obnoveno na 1 945 obytných domů, což odpovídá programovému cíli obnovy více než 2 000 obytných domů, v nichž se nachází přes 130 tisíc bytů o více než 11 mil. m2 zastavěné plochy. Projekty, které získají souhlas do března roku 2023, budou obnoveny plně z prostředků v rámci programu, zatímco počínaje dubnem budou moci zájemci získat 80 % nevratné finanční podpory a zbytek bude tvořit jejich vlastní podíl. Ministerstvo pro regionální rozvoj a veřejný blahobyt zvažuje různé možnosti podpory bytových vlastníků z hlediska vlastního financování – tzv. ESCO smlouvy či jiné přijatelné bankovní mechanismy.

V rámci NRRP počítá resort s naplněním kvantitativního ukazatele úspěšnosti v podobě obnovy obytných domů o celkové zastavěné ploše 3,6 mil. m2. I zde se nebude jednat o čistě grantové schéma, nýbrž se předpokládá zapojení samofinancování v určité míře.

Ilustrační fotografie

Zájemci o účast v projektu budou muset předložit patřičnou dokumentaci, která bude splňovat podmínky pro přípustnost žádosti v podobě dosažení energetické efektivity minimálně na úrovni spotřeby energií třídy B a nejméně 30 % úspory prvotní energie u obnovené budovy. U veřejných a výrobních budov bude nutné dosáhnout na energetickou spotřebu třídy A. Agentura pro udržitelný energetický rozvoj provede ve veřejném rejstříku registraci osob, které budou mít oprávnění pro audit energetické efektivity a certifikaci budov.

Majitelé samostatných bytových domů mohou požádat o podporu sanace prostřednictvím nového programu „Rozvoj regionů“, přičemž budou muset splnit podmínku zařazení do obecného projektového záměru, jenž umožní naplnit integrovanou strategii regionu či obydleného místa a zlepšení životního prostředí. Může se jednat například o přeměnu ulice v daném městě. Z nového programu půjde na energetickou efektivitu obytných budov včetně rodinných domů více než 213 mil. BGN.

Co se týče obnovitelných zdrojů energie, probíhají další technické diskuze na úrovni současné úřednické vlády a Evropské komise o konkrétních projektech. V NRRP, který připravila předchozí vláda a byl schválen EK, se počítalo mimo jiné s tzv. bateriovým parkem, neboli úložištěm až 6 600 MWh elektrické energie za 1,53 mld. BGN.

Ilustrační fotografie

Současná vláda jedná o možné výměně tohoto projektu za podzemní úložiště, které by mohlo sloužit pro zemní plyn, vodík, CO2 či vodu, která by se v případě přečerpávala a využila pro výrobu elektrické energie. Také vede debatu o možném využití geotermální energie, ať již na výrobu elektrické energie (návrh předchozí vlády) či na vytápění veřejných budov, jak navrhuje stávající vláda. Hovoří se také o větší podpoře výstavby obnovitelných zdrojů energie (zejména fotovoltaiky) na úrovni domácností.

Výše uvedené projekty skýtají možnost uplatnění pro české firmy, které disponují potřebnými zkušenostmi, výrobky i schopností poskytnout služby spojené jak se sanací obytných či veřejných budov, zvyšováním energetické efektivity či výstavbou obnovitelných zdrojů energie.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sofii (Bulharsko). Autor: Ing. Petr Vávra, zástupce velvyslance.

• Teritorium: Bulharsko | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme