Bulharsko se chystá investovat do železniční infrastruktury

Bulharská vláda plánuje mezi lety 2021 a 2027 investovat do výstavby železniční infrastruktury v zemi přibližně 6,5 mld. BGN (3,3 mld. EUR) s využitím fondů EU. Některé projekty by mohly využít unijní financování v rámci operačního programu Dopravní propojení (Transport Connectivity 2021–2027).

Vláda oznámila, že zajistí ve formě spolufinancování 168,1 mil. BGN pro dva klíčové projekty, které mají využít prostředky z fondů EU, a to rekonstrukce železničních křižovatek poblíž hlavního města Sofie a druhého největšího města v zemi, Plovdivu. S ohledem na schopnosti českých firem i jejich tradiční účast na budování a modernizaci železniční infrastruktury se jedná o potenciálně zajímavou oblast uplatnění.

Mezi projekty, u nichž se počítá s využitím evropských fondů z operačního programu Dopravní propojení 2021–2027, patří druhá část modernizace železničního úseku Elin Pelin – Kostenec, modernizace železniční trati spojující hlavní město Sofii s nedalekým městem Pernik, jakož i dostavbu železniční infrastruktury na trati Karnobat – Sindel. Konkrétní rozdělení projektů podle financování ze státního rozpočtu a fondů EU bude teprve upřesněno.

Podle ředitelky strategického rozvoje a investičních projektů státem vlastněné Národní společnosti pro železniční infrastrukturu (NRIC) se předpokládá i rozvoj železničních uzlů v městech Ruse, Varna a Gorna Orjachovica, spolu s výstavbou propojení mezi přímořským Burgasem a druhým největším městem v zemi, Plovdivem, přičemž by došlo i ke spojení jejich letišť. NRIC hodlá také kandidovat na financování z EU pro vybudování železničního propojení mezi městem Dragoman v sofijské oblasti a hranicí se Srbskem.

Státní železnice i železniční infrastruktura v Bulharsku patří mezi prioritní oblasti, kam je v posledních letech a také podle plánů do budoucna směřován značný objem finančních prostředků. Pro české firmy to může znamenat zapojení jak do obnovy vozového parku (lokomotivy, vagóny), tak i při budování a modernizaci infrastruktury (od výstavby přes modernizaci až po traťové zabezpečení).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sofii (Bulharsko). Autor: Ing. Petr Vávra, zástupce velvyslance.

• Teritorium: Bulharsko
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme