Burza v Casablance zavedla nová ustanovení

BVC přijala nově vypracovaná pravidla týkající se zákona o burze.

Nová opatření dávají Burze Casablanca větší flexibilitu při zavádění nástrojů potřebných k rozvoji trhu. Tato flexibilita usnadní přizpůsobení se očekávání národních a mezinárodních emitentů a investorů. Díky novým ustanovením tak bude finanční instituce moci upravovat pravidla týkající se kótování finančních nástrojů.

Nové nařízení nabízí možnost kótovat cenné papíry, vydávané podniky pro kolektivní investování, jako jsou OPCI a ETF.

Zdroj: Le matin, 31. 8. 2019
Vypracoval tým pracovníků kanceláře CzechTrade Casablanca.

• Teritorium: Evropa | Maroko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme