Byl odstartován 16. ročník soutěže Evropské komise o nejlepší projekt z fondů EU

Evropská komise odstartovala 27. února letošní 16. ročník soutěže REGIOSTARS o nejlepší projekt z fondů EU, jedná se o prestižní a nejvyšší ocenění excelence v rámci fondů EU. 

Tématy letošního ročníku jsou: Konkurenceschopná a chytrá Evropa, Zelená Evropa, Propojená Evropa, Sociální a inkluzivní Evropa, Evropa blíže občanům a tématem  roku 2023 je Evropský rok dovedností. Termín podávání přihlášek je do 31. května 2023.

Zdroj: regiostarsawards.eu

Přijímají se přihlášky pouze dokončených projektů. Přihlášky podávejte pomocí formuláře umístěného na webu soutěže (i v české mutaci). Naleznete zde i Průvodce soutěží (i v české mutaci). Přílohou přihlášky musí být schválení (endorsement letter) od řídicího orgánu. 

Vyhlášení soutěže se uskuteční 16. listopadu 2023 v Ostravě v rámci jednání členských států a Evropské komise INFORM EU Network.

Více informací naleznete na odkazu: REGIOSTARS 2023.

• Teritorium: Česká republika | Evropa

Doporučujeme