Byl vydán Harmonogram výzev OP PIK na rok 2019

Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, zveřejnilo s platností ke dni 12. 12. 2018 Harmonogram výzev OP PIK na rok 2019.Harmonogram je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace v sekci Obecné informace o OP PIK a také na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Doporučujeme