Byla vyhlášena výzva k podávání návrhů na udělení „české nobelovky“

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) vyhlásila ve spolupráci se společností Česká hlava PROJEKT v pondělí 9. května výzvu k podávání návrhů kandidátů či kandidátek na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2022.

Národní cena vlády, udělovaná dle nařízení vlády č. 71/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyjadřuje uznání za celoživotní úspěšné a prvotřídní působení ve výzkumné, vývojové a inovační oblasti. O udělení národní ceny vlády rozhoduje vláda na návrh RVVI. Laureát získá spolu s oceněním finanční odměnu ve výši 1 000 000 Kč.

Cena Česká hlava

Toto nejvyšší vědecké vyznamenání, označované často jako „česká nobelovka“, je udělováno již od roku 2005. K laureátům národní ceny vlády za mimořádné celoživotní výsledky v oblasti výzkumu a vývoje se dosud řadí světově uznávaní vědci, jakými jsou mj. kybernetik Vladimír Kučera, molekulární imunolog Václav Hořejší, egyptolog a archeolog Miroslav Bárta, rostlinný genetik Jaroslav Doležel, onkolog Josef Koutecký, biolog Jan Svoboda nebo překladatel Martin Hilský. K vůbec prvním z oceněných vědců patřili také profesoři Armin Delong a Antonín Holý. 

„Vláda a její poradní orgán Rada pro výzkum, vývoj a inovace jsou si vědomy, jaký význam má rozvoj vědy a výzkumu pro konkurenceschopnost České republiky a kvalitu života našich občanů. Oblast vědy a výzkumu patří k vládním prioritám a je trvale deklarována jako jeden z hlavních prostředků ekonomického růstu společnosti. Pandemická krize posledních dvou let navíc prokázala připravenost českých výzkumných týmů čelit i společenským hrozbám globálního rozměru. Osobnosti, jež mají obzvlášť významné zásluhy o rozkvět výzkumu, vývoje a inovací, jsou každoročně oceňovány Národní cenou vlády Česká hlava,“ doplňuje k významu ocenění ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová, která je zároveň předsedkyní RVVI. 

Výzva je otevřena do 30. června 2022. Pro přijetí návrhu je rozhodné datum doručení návrhu v listinné podobě nebo elektronicky.

Požadavky na kandidáta Národní ceny vlády Česká hlava a plné podmínky výzvy jsou zveřejněny na webu www.vyzkum.cz.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme