Byznys fórum zemí V4 a Chorvatska: Informační systémy v dopravě

V rámci českého předsednictví visegrádské skupiny uspořádal Zastupitelský úřad ČR v Záhřebu dne 25. září 2019 v prostorách a za podpory Chorvatské hospodářské komory Byznys fórum zemí V4 a Chorvatska na téma „Informační systémy v dopravě“. Akce se konala v úzké spolupráci se zastupitelskými úřady Maďarska, Polska a Slovenska v Záhřebu, které se podílely na akvizici domácích i chorvatských firem.Byznys fórum, které tradičně jednou za rok organizuje předsednická země Visegradské skupiny, mělo letos za své hlavní téma informační technologie a systémy využívané v dopravě. Fórum zahájil velvyslanec ČR v Chorvatsku Vladimír Zavázal, který ve svém vystoupení uvedl, že pro řadu českých firem se Chorvatsko stalo atraktivní zemí zejména v oblasti železniční dopravy. Chorvatská železniční síť se ocitla výrazně pod úrovní ostatních členských států EU a jen nutné investice do údržby železničních tratí během příštích dvaceti let jsou odhadovány na 6,7 mld. EUR. Velvyslanec dále připomněl, že sektor dopravy skýtá  velké  šance pro české  firmy, které se v tomto oboru v Chorvatsku těší dobrému jménu.

V dalších vystoupeních zaznělo, že čtvrtý železniční balíček, schválený Evropským parlamentem v roce 2016, otevírá dveře novým velkým investicím a novým příležitostem pro obnovu zastaralé železniční infrastruktury. Tento trend jde ruku v ruce s plány Ministerstva dopravy Chorvatska, které chce přiblížit podíl železniční nákladní dopravy ze současných 17 % k průměru EU, který je 28 % a připravuje kompletní modernizaci lokální železniční infrastruktury. Fórum ukázalo, že tato oblast nabízí inovativním českým firmám zajímavé možnosti zapojit se do tendrů nebo stát se subdodavatelem při větších zakázkách.

Cílem Fóra bylo oslovit potenciální klienty, tj. především zástupce velkých měst, státních institucí (např. Ministerstvo moře, dopravy a infrastruktury Chorvatska, Hrvatske željeznice, HŽ Infrastrukturu, HŽ Putnički prijevoz) a průmyslových podniků a představit jim české zkušenosti a nejnovější technologie. Byznys Fóra se vedle českých firem (AŽD Praha a.s., SUDOP Brno s.r.o., Starmon s.r.o.) zúčastnily i dvě společnosti z Maďarska (National Toll Payment Services PLC (NTPS), Automotive Proving Ground Zala Ltd.). Na Fóru vystoupil s přednáškou na téma bezpečnost na železnici i zástupce Ministerstva dopravy ČR Ing. Luděk Minář.  

Seminář umožnil vytvořit interaktivní platformu pro osobní setkání, kde se mohly diskutovat reálné možnosti budoucí spolupráce. Fórum bylo realizováno v rámci Projektu ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Záhřebu (Chorvatsko). Autor: Petr Kašička, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Chorvatsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme