Částečné uvolnění podmínek pro vstup do Japonska

Počínaje pondělím 8. 11. 2021 došlo k uvolnění cestovních restrikcí pro vstup do Japonska pro cestující, jejichž důvodem návštěvy jsou obchodní schůzky.

Nová opatření zkracují povinnou karanténu pro cestující na služebních cestách ze 14 dní (10 dní pro očkované pasažéry) na 3 dny po splnění určitých podmínek. Japonsko je uzavřeno od března 2020 a nyní jde o první zmírnění podmínek pro vstup. Stále však platí pro cestující z ČR vízová povinnost.

Dle webu Ministerstva zdravotnictví se třídenní karanténa týká pouze plně očkovaných cestujících, kteří musí před svou cestou předložit následující dokumenty: žádost, prohlášení o dodržování podmínek, plán činnosti po celou délku pobytu, seznam spolucestujících, kopii pasu, certifikát o absolvování očkování.

Tyto dokumenty musejí být předloženy příslušným ministerstvům v závislosti na odvětví, ze kterého cestující pochází. Délka schvalovacího procesu nebyla zveřejněna. Teprve po schválení všech dokumentů budou moci cestující žádat o víza na japonském velvyslanectví v zahraničí.

Kromě toho musí cestující prokázat negativní výsledek covid testu. Denní limit pro nově vstupující do země je omezen na 3 500 lidí denně. Japonské společnosti musí následně předložit zprávu o tom, zda tito cestovatelé během svého pobytu v Japonsku dodržovali nastavená pravidla.

Japonská podnikatelská federace Keidanren, Americká obchodní komora v Japonsku a řada dalších organizací po představení nových změn v cestovní politice Japonska žádá úplné odstranění překážek pro očkované cestující. Dříve než stačil první cestující za obchodem přijet do země, je zřejmé, že nová opatření na zjednodušení cestování za obchodem jsou nedostatečná.

Autorka: Irena Leopoldová, zemědělská diplomatka, velvyslanectví ČR v Tokiu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Japonsko | Zahraničí

Doporučujeme