ČEB ozdravuje problematické úvěry

Česká exportní banka slaví v letošním roce 20 let své existence. Tato specializovaná bankovní instituce zřízená za účelem státní podpory exportu pomohla za dobu svého působení realizovat přes 1200 obchodních případů ve více než 80 zemích světa v objemu, který přesahuje 380 mld. Kč. Každá miliarda z úvěrů podpořila v české ekonomice stovky pracovních míst.Poslední tři roky patří ve dvacetileté historii ČEB k těm složitějším. Bance se zhoršilo portfolio úvěrů poskytnutých před rokem 2012 a často čelí i silnému mediálnímu tlaku. V posledních měsících se trend daří obracet. V dubnu podpořila další fungování ČEB všechna akcionářská ministerstva – Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo zahraničí. Banka pak akcionářům představila novou strategii a postupně se jí také daří řešit některé složité obchodní případy z minulosti.

„Aktuální situace ČEB odráží snahu managementu transparentně řešit historické dědictví banky před rokem 2012, kdy opakovaně docházelo k drastickému a nekontrolovanému nárůstu expozic,“ říká generální ředitel Karel Bureš. „Zadání našich dvou největších akcionářů, MF a MPO, je jasné – řešit dědictví minulosti a poskytovat podporu, která je pro české exportéry, ale i pro státní rozpočet efektivní,“ dodává.

Od července do září se bance podařilo vyřešit problémy u několika významných úvěrů v Ruské federaci v celkovém objemu přes 7,3 miliardy korun (8,6 % portfolia banky). ČEB také finalizuje jednání s dalšími dlužníky, která povedou k restrukturalizaci a postupnému ozdravení úvěrů v předpokládané výši 3,2 miliardy korun (3,8 % portfolia).

Úspěšnost nastavené strategie potvrzuje i fakt, že žádný z úvěrů schválených za poslední 3 roky není v současné době po splatnosti.

ČEB se chce v budoucnosti zaměřit na tradiční exportní odvětví, jako jsou energetika nebo strojírenství, na malé a střední podniky a sektory s vysokou přidanou hodnotou a potenciálem růstu, např. kvalifikovanou chemii, optiku, zdravotnictví nebo potravinářství. V posledně jmenované oblasti se ČEB dohodla na intenzivní spolupráci s Ministerstvem zemědělství, které na perspektivní zahraniční trhy vysílá v letošním roce své agrodiplomaty.

Redakčně zpracovaná tisková zprava České exportní banky.

Doporučujeme