CEBRE: Byznys chce být oporou pro české předsednictví v Radě EU

V druhé polovině roku 2022 bude Česká republika předsedat Radě EU, čímž do jisté míry získá možnost určovat agendu jednání v této klíčové instituci. Zakladatelé CEBRE zpracovali pro vládu ČR doporučení, jak přistoupit k některým významným tématům.

Ta by se měla diskutovat během druhé poloviny příštího roku. Přestože je klíčovým hráčem během předsednictví vláda a jednotlivé resorty, Evropský parlament, respektive jeho členové, budou ze své pozice často s představiteli předsednictví vyjednávat. O svých prioritách pro české předsednictví informovali zakladatelé CEBRE české europoslance dne 16. dubna.

Přítomní poslanci Evropského parlamentu na jednání uvítali možnost diskuse o prioritách českého byznysu a uvedli, že jsou připraveni se zakladateli CEBRE (Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR) nadále úzce spolupracovat. Ocenili přínos, který zastoupení českých podnikatelských organizací přímo v Bruselu přináší pro jejich práci a nešetřili pochvalou, že je přidanou hodnotou pro Českou republiku.

Během českého předsednictví bude bezpochyby jedním ze stěžejních témat vypořádání se s následky koronavirové pandemie. Vedle toho bude Unie intenzívně jednat o iniciativách, které budou mít vliv na konkurenceschopnost evropských firem, jako přechod na digitální a klimaticky neutrální hospodářství. Při procesu obnovy ekonomiky EU budou hrát stěžejní roli právě firmy a EU musí vytvořit takové prostředí, ve kterém se bude podnikům dařit. Základem musí být silná průmyslová strategie, která podpoří růst konkurenceschopnosti evropských firem všech velikostí, a to jak na vnitřním, tak globálním trhu. Velký potenciál skýtá také digitální oblast. „EU musí vytvořit podmínky pro rozvinutí digitální infrastruktury, včetně právního rámce, který umožní digitální transformaci a podpoří rozvoj technologií, např. v oblasti umělé inteligence,“ uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Zásadním tématem v EU je a bude přechod na klimaticky neutrální ekonomiku prostřednictvím implementace Zelené dohody pro Evropu. Ta podle zakladatelů CEBRE nesmí ohrozit konkurenceschopnost průmyslu. Pokud mají mít ambice Zelené dohody šanci na úspěch, pak je klíčové, aby byly v EU k dekarbonizaci využity všechny relevantní nástroje, které zajistí minimalizaci ekonomických a sociálních dopadů. Cíle EU v oblasti klimatu budou vyžadovat značné investice do technologií. „EU proto musí poskytnout dostatečné množství podpůrných programů, které budou brát v potaz náklady na přechod na klimaticky neutrální ekonomiku,“ zdůraznil prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Ve světle covidové krize může být nedostatek finančních zdrojů velkou výzvou, proto je nutné zajistit jejich efektivní využití.

S ohledem na současnou krizi bude dalším významným tématem sociální oblast, kde by EU měla cílit na podporu zaměstnanosti, zvýšení dovedností zaměstnanců a překonání dalších nedostatků na trhu práce. Diskuze se očekávají také ohledně doplatků na zaměstnance se zdravotním postižením, či o nedávno představeném návrhu směrnice o minimální mzdě. „Nejsme principiálně proti minimální mzdě, ale ze strany EU by se mělo jednat pouze o doporučení členským státům, ne o povinnost,“ řekl tajemník Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Jan Zikeš.

Za jednu z největších výhod členství v EU považují zakladatelé CEBRE jednotný vnitřní trh. ČR by měla prosazovat opatření, která podporují fungování vnitřního trhu a odmítat protekcionistická řešení bránící volnému pohybu zboží, osob, služeb, kapitálu a dat. Ať už se jedná o návrhy, které jsou součástí Zelené dohody pro Evropu, zlepšení fungování jednotného vnitřního trhu, digitální agendu, sociální otázky či podporu evropského průmyslu, jsou podnikatelské organizace připraveny o těchto návrzích, a to jak prostřednictvím svého bruselského zastoupení CEBRE, tak i expertů v ČR.

Zasedání se za Evropský parlament účastnila jeho místopředsedkyně Dita Charanzová a místopředseda Marcel Kolaja, europoslankyně Martina Dlabajová, Kateřina Konečná, Radka Maxová, Veronika Vrecionová a europoslanci Ondřej Kovařík, Luděk Niedermayer, Mikuláš Peksa a Alexandr Vondra.

Celé společné prohlášení zakladatelů CEBRE k předsednictví ČR v Radě EU

• Teritorium: Česká republika | Evropa

Doporučujeme