Cech Suché výstavby, aneb Lego pro chlapy

„Když se řekne montér suché výstavby, naprostá většina laické veřejnosti neví, o koho jde,“ říká Ing. Lenka Karabinová, manažerka vzdělávacích akcí Cechu suché výstavby ČR. „Daleko srozumitelnější je pojem sádrokartonář, tomu rozumí snad každý.“V širším smyslu zahrnuje suchá výstavba stavební technologie, u nichž se mokré procesy používají pouze minimálně, nebo vůbec. V současnosti je nejrychleji se rozvíjejícím oborem stavebnictví, jeho podíl rok od roku stoupá a nahrazuje „tradiční“ technologie. Představuje nejsnazší a nejrychlejší způsob řešení nejenom při nové výstavbě, ale zejména při rekonstrukcích.

Montér suchých staveb provádí montáže příček, předstěn, rovných i šikmých stropních zavěšených podhledů, suchých podlah a obkladů stěn a sloupů podle stanovených technologických postupů. Dále instaluje tepelné či zvukové izolace, provádí tmelení a následné broušení. Při své práci používá nejen desky ze sádrokartonu, ale také ze sádrovlákna, dřevotřísky nebo cementotřísky.

Pro rychlý život

Konstrukce suché výstavby se v Evropě masově rozšířily na počátku 70. let minulého století, u nás až o 20 let později. V roce 1996 vznikl Cech sádrokartonářů ČR, později přejmenovaný na Cech suché výstavby ČR, který v součinnosti s Ministerstvem školství inicioval tříletý učební obor montér suchých staveb. Předností konstrukcí je nejen rychlá výstavba, ale i mimořádná schopnost přizpůsobit se změnám. „Naši současnost charakterizují rychlá občerstvení, prodejní centra nebo potřeba rychle a levně bydlet – to vše je spojené právě se sádrokartonem, který je všude, kam se podíváte,“ shrnuje Ing. Lenka Karabinová.

Řemeslo není „cool“

Stejně jako jiná řemesla i suchá výstavba trpí dramatickým nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. Souvisí s tím stále větší tlak na co nejnižší cenu, která bývá ve stavebnictví rozhodujícím hlediskem. „Kombinace brožurky ‚Udělej si sám‘ a tzv. hodinového manžela degraduje garanci, kvalitu i cenu,“ podotýká Lenka Karabinová. „Když obor vznikl, školy opouštěly řádově stovky učňů ročně, poslední roky jsou to jen desítky, letos už pouze 31 učňů na celou Českou republiku. Je to trend současnosti, o řemesla není mezi mladými zájem.

Řemeslo je považováno za něco degradujícího, méněcenného, slovníkem mladých není ,in‘ či ,cool‘. Jak je přesvědčit, že má budoucnost? Je nutné začít v rodinách, na základních školách a také s podporou státu!“ Velký problém je i v oblasti legislativy – současná verze živnostenského zákona totiž řadí absolventy s výučním listem oboru montér suchých staveb do řemesla s názvem „Zednictví“. Obsah a rozsah prací těchto oborů je přitom naprosto odlišný – zedník nepostaví konstrukci v systému suché výstavby a montér suché výstavby si neporadí se zdí z cihel.

Zajištěné zaměstnání

Obor montér suchých staveb lze studovat na akreditovaných středních odborných učilištích a na středních odborných školách. Většina učilišť poskytuje svým žákům finanční podporu v průběhu studia a finanční ohodnocení za produktivní práci v rámci odborného výcviku. Ve třetím ročníku si může žák vydělat až 70 % mzdy dospělého dělníka, záleží na daných zakázkách. Profesní kvalifikaci mohou získat i zájemci, kteří řemeslo vykonávají, ale nemají výuční list – po úspěšném absolvování této zkoušky dostanou živnostenské oprávnění.

Absolventi se uplatní ve stavebních firmách a po vykonání příslušné praxe mohou samostatně podnikat bez velkých počátečních investic. V současné době je na trhu práce velký nedostatek odborníků, takže zaměstnání jak v naší republice, tak v cizině je stoprocentně zajištěno. „Je to tvůrčí a rozmanitá práce, takové lego pro chlapy,“ směje se Ing. Karabinová a dodává, že řemeslo mohou bez problémů vykonávat i ženy. „Na konci vidíte krásný výsledek. A jste-li zručný, kvalifikovaný a slušný, dobře vás uživí!“

Cech Suché výstavby ČR

Profesní sdružení výrobců, dovozců, odborných středních škol, prodejců a montážních firem systémů a konstrukcí suché výstavby propaguje suchou výstavbu, zajišťuje informační činnost pro partnery a členy cechu, aktualizuje cechovní technické dokumenty, provádí zkoušky profesní kvalifikace, organizuje semináře, účastní se výstav a veletrhů, připomínkuje stavební legislativu a zajišťuje technické poradenství pro investory, projektanty a soudní znalce. Více na www.cechsv.cz.


Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Cech suché výstavby ČR.

• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály

Doporučujeme