CEEC Research: Ve stavebnictví chybí kvalifikovaní pracovníci

V současné době mají stavební firmy využité své kapacity téměř naplno (94 procent z veškeré kapacity) a přirozeně se snaží své stavy navyšovat. Jako většina technických oborů se bohužel potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a absolventů těchto oborů.  • Pouze desetině (9 procent) stavebních firem se daří navyšovat kapacity dle svých představ, dvěma pětinám se navýšení povedlo pouze částečně, či minimálně (37 procent, respektive 43 procent).
  • Jedna desetina (11 procent) firem dokonce zaznamenala úbytek pracovníků.
  • Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q3/2019 zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se skupinou Saint Gobain.

Jedním z řešení této situace je větší propagace technických oborů a zvýšení jejich atraktivity v očích studentů. Tři čtvrtiny (75 procent) dotázaných stavebních firem se domnívají, že by se propagace měla zvýšit, a to výrazně. Pro částečné navýšení propagace se vyjádřila čtvrtina firem (24 procent). Naprosté minimum (1 procento) větší propagaci technických oborů nepovažuje za důležitou. Za nejefektivnější dobu, kdy s propagací technických oborů u dětí a studentů začít, považují dvě třetiny (66 procent) ředitelů stavebních firem období základní školy, pětina (24 procent) se domnívá, že efektivnější bude propagace na středních školách, a desetina (10 procent) by byla pro časnější propagaci, a to už v mateřských školách.

„Samotná propagace technických oborů je sice jednou z možných cest, ale sama o sobě nestačí. Mladí lidé potřebují poznat, že mají ve stavebních firmách možnost prorazit i s tím, co je jim nejbližší, a to jsou IT technologie. Stavebnictví se modernizuje, digitalizuje, a právě absolventi mohou díky svému aktivnímu a novému přístupu rychle dosáhnout ve firmách kariérních postupů a významných pozic,“ uvádí Tomáš Koranda, CEO společnosti Hochtief.

Co se týká formy propagace, která by na studenty nejvíce zapůsobila, pak se všichni (100 procent) ředitelé stavebních firem shodují na tom, že by se mělo jednat o exkurze do firem. Velmi kladně hodnotí ředitelé i praktické hodiny vyučované osobou z praxe (99 procent), propagaci přes známe youtubery (98 procent), nebo reklamu v rádiu (97 procent). Reklamu v rádiu vnímá jako efektivní 89 procent dotázaných ředitelů staveních firem.

„Studentům stavebních oborů vysokých škol nabízíme při studiu možnost získání praxe, která je přizpůsobena jejich časovému rozvrhu. Vedle toho navíc umožňujeme praktický výcvik žáků středních technických škol na našich stavbách. V současnosti zaměstnáváme řadu absolventů středních či vysokých technických škol, kteří jsou s námi v kontaktu již od dob svého studia,“ říká Petr Bělina, předseda představenstva společnosti Trigema Building.

Příčinu nedostatku pracovníků ve stavebnictví sice většina (98 procent) dotázaných ředitelů vidí právě ve špatně nastaveném školském systému, kromě toho ale uvádějí i další důvody, proč nejsou tyto pozice pro potenciální zaměstnance atraktivní. Jedním z nich je neochota pracovat venku (98 procent), dalším potom výše nabízené mzdy či špatná prezentace stavebnictví (oboje shodně 95 procent). Na nižším zájmu o stavebnictví se podílí také fakt, že v létě je na stavbách delší pracovní doba (94 procent), dalším faktorem je nedostatečná praxe a vzdělání zájemců o pracovní pozice (94, respektive 93 procent).

„Nedostatek kvalifikovaných pracovníků je problémem mnoha sektorů, nejen stavebnictví. Ke zlepšení situace napomáhá aktivní přístup mnoha společností ke studentům technických oborů, ačkoli tento stav neřeší úplně. Nejefektivnějším řešením by byla propagace technických oborů a zvýšení jejich atraktivity v očích studentů,“ tvrdí Jiří Vacek, ředitel společnosti CEEC Research.

Firmy se k nedostatku kvalifikovaných pracovníků staví různě. V současné době celkem 41 procent dotázaných firem zaměstnává zahraniční pracovníky, jiné firmy využívají agenturní pracovníky či brigádníky (29 procent, respektive 62 procent). Další firmy řeší nedostatek kapacit formou přesčasů a prací o víkendu (72 procent). Kdyby se podařilo kapacity navýšit, znamenalo by to pro firmy možnost realizovat až o čtvrtinu (27 procent) zakázek více.

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2019 bude publikována na www.ceec.eu.

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti CEEC Research s.r.o.

• Oblasti podnikání: Stavebnictví a stavební materiály

Doporučujeme