Celní válka mezi USA a Čínou dopadá na tuzemské firmy

Ty zvažují přesun výroby z Číny do Česka kvůli nižším clům a snadnějšímu exportu do Severní Ameriky.Probíhající celní válka mezi USA a Čínou začíná ovlivňovat obchodní strategii vývozců v Česku. Mezi globálními hráči přibývá firem, které uvažují o přemístění výroby z Číny na domácí půdu a zrušení reexportů přes třetí země.

K opatření je vedou stoupající celní sazby na čínské zboží určené pro americký trh. Dalším důvodem jsou rostoucí mzdy čínských dělníků. „Meziročně evidujeme od exportérů čtyřikrát více žádostí o propočty ekonomické výhodnosti přesunu výroby do Česka,“ říká Luděk Procházka ze společnosti Gerlach, která je v Česku největším poskytovatelem celních služeb pro vývozce i dovozce.

Vývoz přes třetí země přestává být ekonomicky výhodný

„Ekonomické benefity reexportů už nejsou tak jednoznačné. Obrací se na nás stále více firem, chtějí propočítat, zda by se jim vyplatilo přesunout stávající výrobu z Číny do Česka. V současné době do Číny odesílají komponenty, které dělníci kompletují do finálních výrobků a ty se poté vyvážejí na americký trh. V souhrnu se globálním hráčům výroba zboží v Číně neustále prodražuje a rostoucí celní sazby na dovoz čínského zboží do USA tento trend ještě zesilují. Po zavedení dodatečných cel na čínské komodity se navíc smazal rozdíl v nižších personálních nákladech. Je třeba připomenout, že platy čínských dělníků stouply za posledních deset let skoro trojnásobně,“ říká Luděk Procházka ze společnosti Gerlach.

Komplikace se značkou Made in China

Zboží vyrobené v Číně se může stát na americkém trhu méně konkurenceschopné. „Jestliže se jedná o komoditu, pro kterou USA zavedly 25% clo, musí si dodavatel buď snížit marži, nebo zvýšit prodejní cenu s rizikem horší prodejnosti zboží. Pokud však výrobek nebude mít čínský původ, ale český, vyhnou se firmy při vývozu do USA platbám vysokých cel, což naopak může podpořit tuzemský zahraniční obchod. Firmy nyní potřebují kvalitní propočty, aby věděly, který krok se jim z obchodního hlediska vyplatí, zda pokračovat v Číně, nebo se přesunout do Česka a škrtnout vývoz přes třetí země,“ říká Luděk Procházka, expert na mezinárodní clo a šéf společnosti Gerlach.

Celní válka mezi USA a Čínou

Celní válka mezi USA a Čínou vypukla loni v březnu v okamžiku, kdy Donald Trump uvalil pětadvacetiprocentní cla na dovoz oceli a desetiprocentní cla na dovoz hliníku do USA. Čína reagovala letos v červnu zavedením cla na americké zboží se sazbami až 25 % a zvýšením sazeb z dosavadních pěti až deseti procent. Cla jsou určena pro více než pět tisíc amerických produktů.

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti Gerlach 

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme