Celorepublikové setkání klastrů proběhlo na VŠPJ

Začátkem prosince 2022 proběhlo na půdě Vysoké školy polytechnické Jihlava setkání klastrů z celé České republiky. Cílem akce bylo mimo jiné ocenit nejúspěšnější české klastry.

Událost zorganizovala pod záštitou Vítězslava Schreka, hejtmana Kraje Vysočina, Národní klastrová asociace. Nejvyšší ocenění, tzv. Zlatý klastr, získal klastr CzechImplant, z.s., který úzce spolupracuje s Vysokou školou polytechnickou Jihlava a jehož členem je například firma MEDIN z Nového Města na Moravě.

Setkání klastrů | Kraj Vysočina

Ocenění bylo uděleno především za podporu moderních přístupů léčby a inovativních medicínských i bio technologií respektujících dlouhodobou udržitelnost nejen v oboru implantologie.

V rámci programu byly představeny úspěšné aktivity jednotlivých klastrů, nabídka podpory ze strany zastřešující Národní klastrové asociace nebo připravované dotační nástroje na podporu rozvoje klastrů.

Inovační prostředí Kraje Vysočina a realizované či plánované aktivity vedoucí k jeho rozvoji představila náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová: „Jsem velmi ráda, že dnešní setkání se zástupci klastrů, jejich členských firem, ale i výzkumných a dalších podpůrných institucí proběhlo právě na Vysočině. Měla jsem tak možnost ukázat účastníkům, že Vysočina není pouze zemědělský region, ale že zde existuje také zajímavý inovační potenciál, který hodláme dále rozvíjet, ať již spoluprací s místními inovativními firmami nebo prací s talenty na našich středních školách. Velmi mě potěšila informace od předsedkyně představenstva klastru Czechimplant Jany Vykoukalové, že tento klastr přenese své sídlo na Vysočinu, stvrdí tak skvěle fungující spolupráci s VŠPJ a zaplní jedno bílé místo na klastrové mapě ČR. Věřím, že i to bude jeden z impulzů pro zvýšení inovačního a výzkumného potenciálu Vysočiny.“

Redakčně upravená tisková zpráva Kraje Vysočina

• Teritorium: Česká republika | Vysočina kraj

Doporučujeme