Cena EU pro ženy inovátorky pro rok 2020

Evropská komise vyhlásila v pořadí již 7. ročník soutěže pro ženy inovátorky. Oceňovat bude unikátní inovativní produkty a služby na trhu, které výrazně přispěly k technologickému či společenskému pokroku. Úspěšné inovátorky ze svého okolí můžete nominovat do 21. dubna.

Přihlásit se mohou podnikatelky, které založily úspěšnou firmu nebo uvedly na trh nějakou inovaci

Soutěž je otevřená ženám z EU a zemí přidružených k programu Horizont 2020. Finalistky vybere porota složená z nezávislých odborníků z celé Evropy, z podnikatelské sféry, akademické obce a rizikového kapitálu.

Oceněny budou 4 ženy, které zároveň získají finanční ohodnocení (3 x 100.000 EUR resp. 50.000 EUR pro mladé podnikatelky do 35 let).

Podnikatelky v EU tvoří pouze třetinu samostatně výdělečně činných osob. Ženská kreativita a jejich podnikatelský potenciál tak představují nevyužitý zdroj pro ekonomický růst. Cílem soutěže je mimo jiné zvýšit povědomí o roli žen v podnikání a vytvořit silné vzory pro další ženy a dívky.

Přihlášky jsou otevřené do 21. dubna 2020, více informací naleznete na webu Evropské komise.

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme